Godło Polski


Internat


Aktualnie placówka zajmuje się resocjalizacją młodzieży męskiej w wieku od 13 - 18 lat, dysponuje miejscem dla 72 wychowanków. Internat przygotowany jest do działalności 6-ciu grup wychowawczych każda po 12 chłopców. Na pomieszczenia grupy składają się trzy sypialnie czteroosobowe, świetlica, magazynek, korytarz oraz toaleta wspólna dla dwóch grup. Do ogólnej dyspozycji naszej młodzieży jest stołówka, aula, biblioteka z czytelnią, siłownia, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Prace remontowe i malarskie w tych pomieszczeniach w dużej części są wykonywane przez naszych podopiecznych, jak również utrzymanie terenów rekreacyjnych wokół ośrodka takich jak: boisko do gry w piłkę nożną do gry w kosza i siatkówkę, kort tenisowy, a także ścieżki spacerowe, alejki, trawniki i ogródki skalne. W trosce o pełnię oddziaływań wychowawczych, nasi wychowankowie mają możliwość udziału w wielu różnego rodzaju zajęciach. W internacie wychowawcy prowadzą sekcje: kulturalną, sportową, higieniczno - porządkową. Każdy zespół ma za zadanie opracowanie rocznego planu pracy oraz jego realizację. Planem poszczególnych sekcji są różne wydarzenia kulturalne organizowane w placówce, imprezy integracyjne, rekreacyjne, sportowe, wyjazdy, wycieczki, które są utrwalone w kronice ośrodka. Prace sekcji są ponadto wzbogacane przez działalność klubów zainteresowań.Obecnie działają: klub plastyczny, klub majsterkowicza, klub “podaj łapę” oraz zastęp harcerski “ Nieprzetartego Szlaku”, który współpracuje z ZHP w Skawinie. Również klub “podaj łapę” podejmuje współpracę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Skawinie. Dzięki możliwością jakie zapewniają wychowawcy prowadzący poszczególne kluby, nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień przez co zaznają zadowolenia i zwiększenia poczucia własnej wartości. W internacie od kilku lat prowadzone są również kursy i warsztaty udoskonalające w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Prowadzimy kursy zawodowe w zakresie: monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych, malarz, glazurnik, kelner - barman i wiele innych. Grupy wychowawcze mają pod opieką zarówno teren wokół ośrodka, jak i pomieszczenia internatu. Dbałość o ład i porządek przyczynia się do wyrabiania koniecznych w życiu codziennym przyzwyczajeń i nawyków. Praca na rzecz placówki służy też lepszej integracji grup oraz pełniejszego poznania wychowanków. Chłopcy uczą się samorządności przez demokratyczne wybory: samorządów grupowych. Uczestniczą również w układaniu tygodniowego jadłospisu żywieniowego.


Kluby i Sekcje


Podaj ŁapęKlub Podaj Łapę, ma na uwadze niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym zwierzętom przez wychowanków.

KabaretowyMisją Klubu Twórczości Artystycznej „Beka”, jest promowanie szeroko rozumianej radości, którą staramy się okazywać, rozniecać i dzielić z innymi.

HarcerstwoKlub Harcerski 9 Drużyny Harcerskiej „Tatry” im. „Kurierów Tatrzańskich", uczy druhów przestrzegania zasad wychowania harcerskiego.

MajsterkowiczaKlub Techniczny zajmuje się edukacją młodzież w zakresie podstawowych umiejętności technicznych, naprawczych, modernizacyjnych.

KulturalnySekcja Kultury zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalno integracyjnych na terenie placówki.

SportowySekcja Sportowa organizuje wydarzenia sportowe w placówce oraz promuje zdrowy styl życia.

EkologicznySekcja Higieniczno Porządkowa zajmuje się edukacją oraz rozwijaniem i uczeniem się podstawowych umiejętności życiowych.

PlastycznyKlub Plastyczny rozwija umiejętności plastyczne oraz manualne naszych wychowanków, pobudza do kreatywności.


Kursy i Warsztaty


GlazurnikKurs Monter Posadzek Ceramicznych - Glazurnik, jest realizowany w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.

Kelner - BarmanKurs Kelner - Barman, jest realizowany w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.
  

Monter Ścianek DziałowychKurs Monter Ścianek Działowych i Sufitów Podwieszanych, jest realizowany w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.

MalarzKurs Malarz, jest realizowany w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.
 

Kierowca Wózka Widłowego
Kurs Kierowcy Wózka Widłowego, jest realizowany w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.

Prowadzenie Gospodarstwa DomowegoWarsztaty Umiejętności Prowadzenia Gospodarstwa Domowego, są realizowane w oparciu o program POKL -  "Samodzielne Życie”.

Poradnictwo ZawodoweWarsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i zajęć - Poradnictwa Zawodowego, są realizowane w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie”.

Umiejętności Opiekuńcze i WychowawczeWarsztaty Umiejętności Opiekuńczych i Wychowawczych, są realizowane w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL - "Samodzielne Życie".

Umiejętności InterpersonalneWarsztaty Umiejętności Interpersonalnych, są realizowane w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL - "Samodzielne Życie".

Umiejętności Planowania RodzinyWarsztaty Fizjologii Płodności Ludzkiej i Planowania Rodziny, są realizowane w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL - "Samodzielne Życie".