Kursy i warsztaty 

Prowadzimy kursy i warsztaty dla wychowanków naszej placówki w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie?. 

dowiedz się więcej ?

Kluby i sekcje w internacie

W ramach zajęć edukacyjno - resocjalizacyjnych, prowadzimy dla wychowanków naszej placówki kluby i sekcje. 

dowiedz się więcej ?

Zajęcia pozalekcyjne w szkole

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w oparciu o projekt ?ICT"  Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

dowiedz się więcej ?

Koła zainteresowań w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy dla naszych uczniów koła zainteresowań: koło teatralne oraz koło historyczne

dowiedz się więcej ?

Kursy i warsztaty 

Prowadzimy kursy i warsztaty dla wychowanków naszej placówki w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie?. 

dowiedz się więcej ?

Kluby i sekcje w internacie

W ramach zajęć edukacyjno - resocjalizacyjnych, prowadzimy dla wychowanków naszej placówki kluby i sekcje. 

dowiedz się więcej ?

Zajęcia pozalekcyjne w szkole

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w oparciu o projekt ?ICT"  Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

dowiedz się więcej ?

Koła zainteresowań w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy dla naszych uczniów koła zainteresowań: koło teatralne oraz koło historyczne

dowiedz się więcej ?

Kursy i warsztaty 

Prowadzimy kursy i warsztaty dla wychowanków naszej placówki w oparciu o program aktywizacji młodzieży POKL -  "Samodzielne Życie?. 

dowiedz się więcej ?

Kluby i sekcje w internacie

W ramach zajęć edukacyjno - resocjalizacyjnych, prowadzimy dla wychowanków naszej placówki kluby i sekcje. 

dowiedz się więcej ?

Zajęcia pozalekcyjne w szkole

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w oparciu o projekt ?ICT"  Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

dowiedz się więcej ?

Koła zainteresowań w szkole

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy dla naszych uczniów koła zainteresowań: koło teatralne oraz koło historyczne

dowiedz się więcej ?
Godło Polski

O placówce


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy rozpoczął swoją działalność w 1972 roku, obecnie placówka nazywa się Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych. Placówka posiada własną szkołę, prowadzi cztery oddziały Szkoły Podstawowej (6, 7, 8a, 8b) oraz dwa oddziały Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie stolarz (Ia, Ib). Jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej z przysposobieniem do pracy (8b), przygotowuje młodzież do pracy
w zawodach: stolarz oraz ślusarz. Kompleks budynków ZPEOW położony jest w zabytkowym parku pozostałym po XIX - wiecznym majątku dworsko - folwarcznym państwa Brandysów. Aktualnie placówka zajmuje się resocjalizacją młodzieży męskiej w wieku od 13 - 18 lat, dysponuje miejscem dla 72 wychowanków. Internat przygotowany jest do działalności 6-ciu grup wychowawczych każda po 12 chłopców. Na pomieszczenia grupy składają się trzy sypialnie czteroosobowe, świetlica, magazynek, korytarz oraz toaleta. Do ogólnej dyspozycji naszej młodzieży jest stołówka, aula, biblioteka z czytelnią, siłownia, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia gospodarcze. Prace remontowe i malarskie w tych pomieszczeniach w dużej części są wykonywane przez naszych podopiecznych, jak również utrzymanie terenów rekreacyjnych wokół ośrodka takich jak: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę, kort tenisowy, a także ścieżki spacerowe, alejki, trawniki i ogródki skalne. Oddziaływania resocjalizacyjne prowadzimy na wielu płaszczyznach, nasi wychowankowie mają możliwość udziału w różnego rodzaju zajęciach, korzystając z klubów zainteresowań.     

Obecnie działają: klub plastyczny, klub majsterkowicza, klub ?podaj łapę? oraz zastęp harcerski ? Nieprzetartego Szlaku?, który współpracuje z ZHP w Skawinie. Również klub ?podaj łapę? podejmuje współpracę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Skawinie. W szkole działa również koło teatralne i historyczne, które cieszy się powodzeniem szerokiej widowni na Przeglądach Form Teatralnych w szkołach, przedszkolach. Chłopcy bardzo ochoczo realizują się w rozlicznej ofercie kulturalno - oświatowej. Dodatkowo w placówce działają sekcje: kulturalna, sportowa, higieniczno - porządkowa . Podejmowane przez nie działania pozwalają na aktywne i pożyteczne wypełnienie czasu naszych wychowanków. W ramach realizacji planów sekcji należy m.in. organizowanie zawodów sprawnościowych, konkursów wiedzy, a także uczenie różnych umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu. Placówka prowadzi również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze. W ramach których prowadzimy kursy i warsztaty zawodowe. W naszych oddziaływaniach wychowawczych szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielności, funkcjonowania bez przemocy, dbałość o środowisko, wzajemną życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka.
                     

Historia


W miejscu gdzie obecnie znajduje się zespół budynków Ośrodka Wychowawczego, w XIX wieku Olearscy wybudowali obszerny dwór - pałacyk w stylu neoklasycystycznym. Od ostatniej właścicielki Zofii Brandys, w 1941 r. dobrze zagospodarowany majątek dworsko - folwarczny z parkiem krajobrazowym, przejęli pod swoją administrację okupanci niemieccy. Koniec II Wojny Światowej oznaczał również koniec świetności całego majątku i dworu, który spalili Niemcy w styczniu 1945 r. W latach sześćdziesiątych w środku dobrze zachowanego parku krajobrazowego wzniesiono kompleks budynków obecnej placówki. Ośrodek działa i tętni swoim życiem od 1972 r. W tym czasie funkcjonowało sześć grup wychowawczych, w każdej po 20-tu wychowanków. W początkowym okresie istnienia Ośrodek Wychowawczy wypracował własne metody wychowawcze. Tak np: byliśmy wielokrotnie organizatorem i gospodarzem igrzysk sportowych młodzieżowych placówek opiekuńczo - wychowawczych. W latach 70-tych, 80-tych niejednokrotnie nasi podopieczni pod przewodnictwem opiekunów podejmowali pracę społeczną na rzecz zarówno placówki jak i środowiska lokalnego. Aktywność wychowawcza tamtych lat zaowocowała także zainicjowaniem działalności drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.
Ze względu na bardzo dobrą sytuację ekonomiczną placówki w tamtych latach, nasi chłopcy uczestniczyli w różnego rodzaju wycieczkach, biwakach, rajdach i obozach. Kwitło również życie kulturalne, a to za sprawą Filharmonii Krakowskiej gdzie nasi podopieczni cyklicznie uczestniczyli w spotkaniach z artystami i koncertach. Bardzo cenną rzeczą w pracy resocjalizacyjnej z naszą młodzieżą były i są kontakty z wybitnymi i wartościowymi osobami ze środowisk zewnętrznych. W minionym okresie mieliśmy zaszczyt gościć min: S. Pagaczewski - autor ?Przygód Baltazara Gąbki?, S. Fronczysty, S. Marusarz - kurierzy Tatrzańscy, Guy Gilbert - francuski ?ksiądz bandziorów?, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Nie sposób wymienić w tak krótkim rysie historycznym placówki całego bogactwa i różnorodności kontaktów ze środowiskiem artystycznym, sportowym itp. Dowody aktywności naszych wychowanków ze światem zewnętrznym znajdziemy na kartach naszej kroniki zapisywanej od dnia powstania placówki. Ważną datą dla Ośrodka jest 23 maja 1981 r. - wtedy to nadano placówce imię ?Kurierów Tatrzańskich?. Ceremonię wzbogacili swoją obecnością kurierzy: Stanisław Fronczysty i Stanisław Marusarz.


 Logo Biuletyn Informacji Publicznej               

https://bip.malopolska.pl/zpeowwwdrogach,m,3970,statut.html