Godło Polski

Aktualności

2023-01-03

Projekt - Ikony dobrem piasane. Realizowane przez Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wzięli udział w projekcie "Ikony dobrem pisane", realizowane przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w ramach  programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn."Kultura Dostępna".

2022-12-21

Przedstawienie Jasełek 2022, Grupy Teatralnej ZPEOW w Wielkich Drogach

Tradycyjnie w miesiącu grudzień, przed wyjazdem naszych podopiecznych na Święta Bożego Narodzenia, podczas spotkania opłatkowego, nasi podopieczni zademonstrowali swoje aktorskie talenty, przedstawiając "Jasełka 2022", w nowej odsłonie. Poziomem artystycznym Jasełek, doscigamy zawodowych aktorów!

2022-12-20

Wolontariat Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, są pod wieloma względami największym wydarzeniem sportowym, jakie kiedykolwiek było organizowane w naszym kraju. Jednym z powodów, dla którego to święto sportu jest niepowtarzalne, jest liczba zaangażowanych wolontariuszy.

2022-12-19

Udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Jasełka 2022 w Krakowie

W dniu 16.12.2022 r, nasi aktorzy wraz z reżyserkami P. I.Senderą i P. E.Znaj, wzięli udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Jasełka 2022 w Krakowie. Występ na scenie dostarczył wszystkim mnóstwa radości i wzruszeń oraz pozwolił uwierzyć we własne możliwości oraz moc sprawczą. Było warto!

2022-11-30

Wycieczka do kopalni soli w Bochni

W dniu 30.11.2022 r, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, wraz z P.I.Senderą i P. K. Halipem, odwiedzili kopalnię soli w Bochni. Przeszli "Końską Drogą", nową trasą, przebiegającą po rzadko udostępnianych dotąd zakamarkach kopalni. Było warto!

2022-11-24

Musical Mały Książę w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

W dniu 22.11.2022 r, wychowankowie wraz z P.I.Senderą i P. K. Halipem, obejrzeli w Nowohuckim Centrum Kultury musical "Mały Książę" o chłopcu odwiedzającym kolejne planety i odkrywającym samego siebie. Urzekająca muzyka, pełne emocji piosenki i animacje, a także elementy cyrkowe sprawiły, że lepiej zrozumieli sens tej niezwykłej opowieści, która głosi, że ważniejsza od pieniędzy, sławy czy władzy jest prawdziwa i szczera przyjaźń. W końcu " nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela".

2022-11-11

Turniej sportowy w strzelaniu z broni pneumatycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W miesiącu listopad, przeprowadziliśmy dla naszych podopiecznych, turniej sportowy w strzelaniu z broni pneumatycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Turniej przebiegał w bardzo przyjemnej i bezpiecznej atmosferze a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniego strzału. Zawody przeprowadziła Sekcja Sportowa.

2022-11-05

Mistrzostwa ZPEOW w Wielkich Drogach w Wyciskaniu Sztangi

W miesiącu listopad 2022 r, Sekcja Sportowa przeprowadziła dla naszych podopiecznych, mistrzostwa internatu w wyciskaniu sztangi leżąc w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza 16 - 18 lat, oraz grupa młodsza 14 - 15 lat. Zawody jak co roku, odbyły się w naszej siłowni. Konkurencja cieszyła się dużym powodzeniem z uwagi na zainteresowania naszych wychowanków sportami siłowymi. Celem turnieju było: tonizowanie negatywnych emocji, rozładowanie napięcia psychicznego, redukcja lęku, dbałość o zdrowie, poprawa wydolności organizmu, wzmacnianie mechanizmów kontroli, wzrost uspołecznienia poprzez zdobywanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów.


2022-06-25

Dyplomy i medale dla naszych wychowanków za rywalizację sportową w roku szkolnym 2021-2022

W miesiącu czerwiec 2022 roku, w naszej placówce odbył się uroczysty apel sportowy. Gdzie Sekcja Sportowa, wręczyła naszym podopiecznym dyplomy i medale za rywalizację sportową w roku szkolnym 2021 - 2022 . Podsumowując w roku szkolnym 2021 - 2022, rozegraliśmy 17 konkurencji sportowych w tym, 7 konkurencji grupowych oraz 10 konkurencji indywidualnych.

2022-06-20

Pomoc przy remoncie siedziby Fundacji Urszuli Smok - Podaruj Życie

W miesiącu czerwiec, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach wraz z wychowawczynią Izą, zaangażowali się w pomoc przy remoncie siedziby Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie". Celem Fundacji jest pomoc osobom chorym na białaczkę i inne nowotwory.

2022-06-18

Zajęcia na warsztatach szkolnych w Szkole Branżowej I Stopnia. Stolarz, Ślusarz

Wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach w Szkole Branżowej I Stopnia, w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu, uczęszczają na warsztaty szkolne, przyuczają się do zawodów: ślusarz, stolarz.
Proces kształcenia zawodu wychowanków, odbywa się pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wychowankowie mają dostęp do profesjonalnie i nowocześnie wyposażonych warsztatów szkolnych zarówno w maszyny, narzędzia jak i urządzenia.
Realizując program nauczania, warsztaty szkolne dostosowują proces nauczania do aktualnych potrzeb na rynku pracy.


2022-06-15

Wycieczka na Dolny Śląsk. Zwiedziliśmy Afrykarium, Kopalnię w Złotym Stoku, Kaplicę Czaszek

Ostatni z kilkudniowych wyjazdów w tym roku szkolnym. Tym razem Dolny Śląsk pod opieką Panów: Rafała, Jarka i Zbyszka. Zwiedziliśmy Afrykarium, ruchomą szopkę, Kopalnię w Złotym Stoku, Kaplicę Czaszek i wiele innych miejsc. Dodatkowo poznawaliśmy kulturę i sztukę ziemi kłodzkiej.

2022-05-22

Udział w wolontariacie w ramach Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie

W miesiącu maj, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, pod opieką p. Aniki i p. Krzysztofa, w ramach wolontariatu pomagali ustawiać trasy biegowe na imprezie " 6 KSOS Family Run", organizowanej przez Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie. W ramach wdzięczności mogli wziąć udział w biegach, oraz dostali pakiety startowe. Na mecie stanęło ponad 600 zawodników. Ośrodek Sportowy w Krakowie dziękuje, za pomoc, sportową rywalizację, dzielenie się zdrową energią i uśmiechem.
2022-05-17

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

W 2020 roku wykonano modernizację energetyczną w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

2022-04-27

Pomoc przy pracach dla uchodźców z Ukrainy w Siebiorowicach

W miesiącu kwiecień, wychowankowie gr. IV, ZPEOW w Wielkich Drogach, wraz z wychowawczynią Dobrosławą, 
wzięli udział w akcji, na rzecz pomocy osobą, uciekającym przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 
Tym razem udaliśmy się do Sieborowic, aby tam dokonać porządku wokół terenu, w którym będą mieszkać nasi goście z Ukrainy.
Na terenie ośrodka w Sieborowicach, znajduje się piękny park, w którym mogą bawić się dzieciaki dotknięte wojną, i mieć choć przez chwilę, namiastkę normalnego dzieciństwa.
Zabraliśmy ze sobą motywację, uśmiechy, determinację, aby jak najlepiej wykonać zadanie.

2022-04-25

Praca na rzecz Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt

Nasi podopieczni, wraz z wychowawczynią Magdą, nieustanie od wielu lat, w ramach wolontariatu, wpierają swoją pracą Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, powołaną dla niesienia pomocy zwierzętom bezdomnym - szczególnie psom i kotom. Działalność programowa Stowarzyszenia opiera się  na dobrowolnej i bezinteresownej pracy życzliwych i szlachetnych ludzi, którym bliska jest idea opieki nad zwierzętami.

2022-04-20

Udział w akcji - Posprzątaj z nami Małopolskę

W miesiącu kwiecień, wychowankowie naszej placówki przyłączyli się do akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę",                            której patronuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.                                                                                                                 W ramach akcji wychowankowie placówki uprzątnęli znaczną ulicy, biegnącej do miejscowości Paszkówka.                           Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania.                       Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

2022-04-14

Życzenia Wielkanocne Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego

2021-12-29

Pomoc przy remoncie kuchni, rodzinie z problemem niepełnosprawności fizycznej

W miesiącu listopad, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, pod opieką wychowawczyni Dobrusi, w ramach wolontariatu wyremontowali kuchnię rodzinie (matka wraz z synem), która na co dzień boryka się z problemem niepełnosprawności fizycznej. Praca w ramach wolontariatu, ma zachęcić naszych wychowanków do dobrowolnej, bezinteresownej pomocy na rzecz osób, które potrzebują pomocy. Udział w projekcie wzięli wychowankowie grupy 4 - Darek, Michał i Wojtek. Prace koordynowała wychowawczyni Dobrusia. 

2021-12-24

Spotkania Wigilijne w poszczególnych grupach

W miesiącu grudzień w internacie odbyły się spotkania Wigilijne w poszczególnych grupach. Zobaczcie jak to wyglądało w grupie 3. Miła atmosfera oraz moc szczerych życzeń.

2021-12-24

Wizyta Świętego Mikołaja

Grudzień był wyjątkowym miesiącem dla wychowanków z ZPEOW w Wielkich Drogach. Tego dnia z dalekiej Laponii na saniach zaprzęgniętych w renifery, przybył do nas Mikołaj. Wypełnione po brzegi sanie skrywały świąteczne prezenty.

2021-12-23

Życzenia Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego

2021-11-21

Współpraca w ramach wolontariatu z Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach

W miesiącu listopad, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, pod opieką wychowawczyni Marty, w ramach wolontariatu z Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, pomagała w codziennych pracach. Współpraca z Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, ma charakter ciągły. To już nie pierwszy raz, kiedy nasi podopieczni stają na wysokości zadania.

2020-03-11

Uwaga! Ważny komunikat!!

Dyrekcja ZPEOW w Wielkich Drogach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemią na terenie Polski od dzisiaj tj. 11.03 do odwołania na terenie placówki obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU osób z zewnątrz, a tym samym ZAKAZ ODWIEDZIN.

2019-04-15

Wycieczka do Zoo w Krakowie

W dniu 12.04.2019 r, nasi wychowankowie wraz z wychowawcami, mgr I. Senderą, mgr D. Odrzywolskim, odwiedzili Zoo w Krakowie. Była to kolejna ciekawa przygoda, jaką przeżyli nasi chłopcy. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznych zwierząt budziło wiele emocji. Wychowankowie zapoznali się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata. Zobaczyli wiele ciekawych gatunków zwierząt, m.in. pingwiny, żyrafy, tygrysy, lwy, rysie, jaguary, pumy i wiele innych.

2018-12-15

Koncert zespołu rockowego -THE ANALOGS

W dniu 08.12.2018 r, w naszej placówce odbył się koncert zespołu rockowego The Analogs.                           Koncerty zespołu The Analogs to cykl koncertów akustycznych pod wspólną nazwą ,,Projekt Pudło”. Projekt skierowany jest min. do osób przebywających w Ośrodkach Wychowawczych, Zakładach Karnych, Aresztach Śledczych, itp. W utworach muzycy poruszają tematykę społeczną, przemocą, brakiem pracy, wyobcowaniem i niedostosowaniem społecznym.

2018-12-12

Turniej Sportowy w Bilarda

Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.

2018-12-08

Wizyta Świętego Mikołaja

„Ho!, ho!, ho! Czy są tu grzeczne dzieci ??  6 grudnia 2018 r, był wyjątkowym dniem dla wychowanków z ZPEOW w Wielkich Drogach. Tego dnia z dalekiej Laponii na saniach zaprzęgniętych w renifery, przybył do nas Mikołaj. Wypełnione po brzegi sanie skrywały świąteczne prezenty. W rolę „Świętego Mikołaja” wcielili się wychowawca grupy VI mgr. Z. Ubik, który prowadzi na terenie placówki Klub Twórczości Artystycznej "Beka". 

2018-11-18

Zajęcia profilaktyczno-sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Akademia Sportu

W miesiącu listopad, w ramach akcji „Be ALIVE and Never Give Up”, w naszej placówce gościliśmy znakomitych gości. Ambasadorami wydarzenia byli  Artur Siódmiak, Łukasz Kadziewicz, Tomasz Oświeciński, Marcin Kochanowski, Paweł Mateńczuk Naval. „BE ALIVE and Never Give up” jest projektem profilaktyczno-sportowym skierowanym do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2018-10-20

Zajęcia edukacyjne dla rodziców naszych podopiecznych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży

W miesiącu październik zaprosiliśmy rodziców naszych podopiecznych do udziału w zajęciach edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży. Zajęcia miały na uwadze pedagogizację rodzin. Dotyczyły profilaktyki, rozpoznaniu i zapobieganiu zachowaniom ryzykownym młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi związanych z stosowaniem środków psychoaktywnych.
Po zajęciach, odbyła się cześć związana z omówieniem sytuacji wychowawczych oraz edukacyjnych naszych chłopców. Odwiedziny rodzin miały również na uwadze integracje rodzin z placówką. W tej cześć nasi chłopcy wspólnie z opiekunami przygotowali poczęstunek.

2018-10-06

Dzień Drzwi Otwartych w Elektrowni Skawina

W dniu 5 października 2018 r, gr III, wraz z opiekunem M. Janowską, uczestniczyli w Dniu Drzwi Otwartych w Elektrowni Skawina. Jest to jedyna taka okazja w roku, kiedy w obecności przewodników (pracowników elektrowni) można zwiedzić obiekt i dowiedzieć się jak wygląda proces produkcji energii cieplnej i elektrycznej. To wielka gratka dla dociekliwych, ponieważ na co dzień wstęp na teren elektrociepłowni jest niemożliwy.

2018-09-14

Uroczyste otwarcie roku szkolnego 2018/2019 połączone z otwarciem nowej sali sportowej

3 września odbyło się w Naszej placówce uroczyste otwarcie roku szkolnego 2018/2019, połączone z otwarciem Naszej nowej sali sportowej. Zaszczycili Nas swoją obecnością znamienici goście. A byli to: Marszałek Województwa Małopolskiego p. Jacek Krupa, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego p. Dariusz Styrna, Radna Województwa Małopolskiego p. Barbara Dziwisz, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Paweł Kolasa, Ksiądz proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Paszkówce ks. Marek Holota. Mieliśmy również zaszczyt gościć Dyrektorów oraz pracowników placówek województwa małopolskiego, pracowników Departamentu Edukacji. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła znakomita Orkiestra Dęta "Solvay" z Krakowa. A chłopcy jak zwykle stanęli na wysokości zadania.


Sala sportowa powstała w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno - technicznego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

                                                 

2018-07-25

Zaproszenie na uroczyste otwarcie roku szkolnego 2018/2019, połączone z otwarciem sali sportowej

Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, zaprasza na uroczyste otwarcie roku szkolnego 2018/2019, połączone z otwarciem sali sportowej.

Program:

godz. 11.00  Uroczysta Msza Święta w kościele Parafialnym p.w Przemienienia Pańskiego w Paszkówce

godz. 12.15  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, połączone z otwarciem sali sportowej

  • Powitanie gości
  • Ceremonia otwarcia
  • Przemówienia
  • Cześć artystyczna
  • Poczęstunek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy !!!

2018-06-28

Dyplomy i medale dla naszych wychowanków za rywalizację sportową w roku szkolnym 2017-2018

W dniu 19.06.2018 roku, w naszej placówce odbył się uroczysty apel sportowy. Gdzie Sekcja Sportowa, wręczyła naszym podopiecznym dyplomy i medale za rywalizację sportową w roku szkolnym 2017 - 2018 . Podsumowując w roku szkolnym 2017 - 2018, rozegraliśmy 19 konkurencji sportowych w tym, 7 konkurencji grupowych oraz 12 konkurencji indywidualnych.

2018-06-20

Udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz Pięcioboju Nowoczesnym

W miesiącu czerwiec, nasi chłopcy, uczestniczyli w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz Pięcioboju Nowoczesnym, który był organizowany dla placówek resocjalizacyjnych. Organizatorem Mistrzostw był Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Krakowie.

2018-06-15

Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Łysej Górze

W miesiącu czerwiec, z okazji Dnia Dziecka, nasi chłopcy wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej, placówek resocjalizacyjnych o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. W duchu rywalizacji fair play, nasi podopieczni zajęli zaszczytne I miejsce. Obok reprezentacji ZPEOW w Wielkich Drogach w turnieju wzięły udział drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Krakowa i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Łysej Górze, drużyna Gimnazjum w Łysej Górze oraz drużyna złożona z wychowawców w/w ośrodków.

2018-05-30

Zajęcie II miejsca w XI edycji Małopolskiego Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

28 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia", przygotowująca uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

2018-05-18

Wycieczka szkolna na Leskowiec w Beskidzie Małym w Paśmie Łamanej Skały

W miesiącu maj, nauczyciele ze szkoły ZPEOW w Wielkich Drogach, zorganizowali rajd górski klas trzecich Gimnazjum na Leskowiec (992 m) i Groń Jana Pawła II, w Beskidzie Małym. Współorganizatorem Rajdu było Centrum Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

2018-05-15

Wycieczka do Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

W miesiącu maj, grupa trzecia i druga, pod opieką wychowawców Jarosława Kuli oraz Marty Janowskiej, wybrała się na wycieczkę szkolną do Oświęcimia, by zobaczyć Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau.

2018-04-20

Bezinteresowna pomoc potrzebującym. Remont pokoju pani Danusi na Podbeskidziu

W dniach 13-15.04, nasi wychowankowie wyremontowali sympatycznej Pani Danusi jedno z pomieszczeń w jej domu. Spotkaliśmy się z niesamowitą gościnnością ze strony gospodyni. Nocleg, a w szczególności posiłki serwowane przez Panią Danusię były znakomite a ich ilość nie pozwalała sądzić, że kiedykolwiek się skończą.

2018-04-16

Udział w turnieju szachowym "V Memoriał Andrzeja Janika", organizowany przez SP nr 37 w Krakowie

W dniu 14 kwietnia 2018 r, trzech uczniów naszej szkoły: Damian Maj, Adam Farana oraz Michał Dąbkowski pod opieką Pana Krzysztofa wzięli udział w turnieju szachowym "V Memoriał Andrzeja Janika", który został zorganizowany przez SP nr 37 w Krakowie.

2018-03-30

Koncert oraz prelekcje Romana Lachowolskiego "Bosski Roman". Zajęcia z profilaktyki uzależnień

Pan Roman Lachowolski (Bosski) prowadzi coroczne zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz szeroko pojętej promocji zdrowego trybu życia w naszym ośrodku od 2014 roku. W tychże spotkaniach wychowankowie naszej placówki uczestniczą z dużym entuzjazmem, ponieważ prelekcje zawierają w sobie elementy które znajdują zastosowanie w życiu codziennym. Chłopcy zawsze mają szansę aktywnie uczestniczyć w dyskusji poprzez zadawanie pytań i wybór interesujących ich zagadnień.

2018-03-24

Wyjazd do Tauron Areny w Krakowie na Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie

24 marca 2018 r, już po raz czwarty wychowankowie naszej Placówki mogli podziwiać Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie - Diverse NIGHT of the JUMPS w największej hali sportowo - widowiskowej w Polsce TAURON Arenie Kraków pod opieką wychowawców Marka Pieniążka oraz Eweliny Przejczowskiej. Wszystko to dzięki organizacji SPORTAINMENT.

2018-02-02

Turniej Sportowy w Szachy i Warcaby

Mobilizując wychowanków do podejmowania wysiłku intelektualnego, Sekcja Sportowa w miesiącu styczeń przeprowadziła turniej sportowy w konkurencjach: szachy i warcaby. Zawody dały możliwość młodzieży, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2018-01-04

Przedstawienie Jasełek Grupy Teatralnej w Centrum Kultury im. Dr Jordana w Krakowie

Wychowankowie ZPEOW, biorący udział w zajęciach Grupy Teatralnej pod kierownictwem mgr Artura Znaja i mgr Iwony Sendery w dniu 19.12.2017 roku, zagrali Jasełka. Rano zaprezentowali je w Centrum Kultury im. Dr Jordana w Krakowie, a wieczorem całej społeczności ZPEOW wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których był obecny ks. Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce Marek Holota.

 
2017-12-22

Udział w Konkursie Szopek Krakowskich

Już po raz trzeci braliśmy udział w Konkursie Szopek w Krakowie organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W tym roku pierwszy raz wystawa jest w Celestacie na ul.Lubicz. Na wystawie w salach Celestatu prezentowane są szopki, które wzięły udział w 75. Jubileuszowym Konkursie Szopek Krakowskich zorganizowanym tradycyjnie przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w pierwszy czwartek grudnia na krakowskim Rynku.

2017-12-20

Udział w projekcie - Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki

W tym roku nawiązaliśmy współprace z Krakowską Galerią Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki. Nasza młodzież brała udział w projekcie „Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”.

2017-12-10

Mistrzostwa Internatu w Tenisa Stołowego

Mobilizują wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego w porze zimowej, przeprowadziliśmy w miesiącu grudzień turniej sportowy w dyscyplinach: tenis stołowy indywidualny oraz tenis stołowy debel. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2017-12-04

Spływ galarami po Wiśle

Dnia 1 grudnia 2017 roku w piątkowe południe siedmiu wychowanków ZPEOW wraz z wychowawcami mgr Iwoną Senderą i mgr Arturem Znajem wzięło udział w spływie galarami po Wiśle. Wraz z nimi płynęli uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej  w Jaśkowicach. Rejs rozpoczęli na przystani w Łączanach i po godzinie dotarli do Brzeźnicy.

2017-11-27

Zajęcia edukacyjne dla rodziców naszych podopiecznych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży

W miesiącu listopad zaprosiliśmy rodziców naszych podopiecznych do udziału w zajęciach edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży. Zajęcia miały na uwadze pedagogizację rodzin. Dotyczyły profilaktyki, rozpoznaniu i zapobieganiu zachowaniom ryzykownym młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi związanych z stosowaniem środków psychoaktywnych.

2017-11-24

Turniej sportowy w bilarda

Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.


2017-10-27

Turniej sportowy w wyciskaniu sztangi leżąc oraz spacerze farmera

W miesiącu październik 2017 r, przeprowadziliśmy dla naszych podopiecznych, " Mistrzostwa internatu w wyciskaniu sztangi leżąc" oraz " Spacerze farmera". Konkurencje obyły się w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza 16 - 18 lat, oraz grupa młodsza 14 - 15 lat. Turniej zorganizowaliśmy w siłowni ośrodka. Zawody cieszyły się dużym powodzeniem z uwagi na zainteresowania naszych chłopców sportami siłowymi.

2017-10-20

Uroczystość z okazji zakończenia pracy zawodowej wychowawczyni E. Cierni

W miesiącu październik w naszej placówce zakończyła długoletnią pracę zawodową, nasza wspaniała wychowawczyni Ewa Ciernia. Z tej okazji wychowankowie gr. III, wraz z opiekunami zorganizowali uroczyste pożegnanie. Było ciasto, kwiaty, życzenia, uściski.

2017-09-30

Turniej Sportowy w Przeciąganiu liny, Sztafecie 4 x 100, Sprincie, Biegach długodystansowych

W miesiącu wrzesień 2017 r, Sekcja Sportowa przystępując do realizacji nowych zadań wychowawczych na rok szkolny 2017 - 2018, zorganizowała dla naszych podopiecznych turniej sportowy w konkurencjach: przeciąganie liny, sztafeta 4 x 100, sprincie, biegach długodystansowych. Celem turnieju było: integracja grup wychowawczych, podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej, tonizowanie agresywnych zachowań po przez wysiłek fizyczny, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałość o zdrowie, wdrażanie zasad fair play wśród młodzieży, popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej, zabawa poprzez sport, wyłonienie najlepszych drużyn, zawodników.


2017-06-11

Wycieczka na Babią Górę

Dnia 7.06.2017r. wychowankowie ZPEOW wraz z Panią Iwoną Senderą i Panią Martą Kubieniec oraz przewodnikiem wybrali się na Babią Górę – z Przełęczy Krowiarki (Lipnickiej), przez Sokolicę (1367 m n.p.m.), Kępę (1521 m n.p.m.) i Gówniak (1617 m n.p.m.).

2017-06-11

Wycieczka z Przełęczy Kocierskiej na Górę Żar

W ciepły, majowy dzień, wychowankowie ZPEOW wraz z Panią Iwoną Senderą i Panem Konradem Chudzio udali się na wiosenną wycieczkę Małym Szlakiem Beskidzkim. Rankiem wyruszyli z Przełęczy Kocierskiej (718 m n.p.m.) w kierunku Góry Żar (761 m n.p.m.).

2017-06-07

Wycieczka do Nowego Wiśnicza - Ciężkowic (Skalne Miasto) - Brzeska

W dniu 03.06.2017 r, wychowankowie gr. VI i II, wraz z wychowawcami R. Goch i Z. Ubik, promując turystykę w naszej placówce zorganizowali wycieczkę. Celem wyprawy był Nowy Wiśnicz, a w nim Zamek wraz z fortyfikacjami według projektu Macieja Trapoli. Zamek jest położony na zalesionym wzgórzu nad rzeką Leksandrówką, został wzniesiony przez Jana Kmitę z w 2. połowie XIV wieku.

2017-05-30

Wyjazd na stadion Wisły Kraków. Mecz Ekstraklasy Wisła Kraków - Pogoń Szczecin

W dniu 20 maja 2017 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, uczestniczyli w meczu ekstraklasy piłki nożnej, pomiędzy Wisłą Kraków a Pogoń Szczecin. Mecz odbył się na stadionie miejskim im. Henryka Reymana, przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie.

2017-05-26

Konkurs mitologiczny

24 maja odbył się po raz pierwszy "Konkurs mitologiczny" zorganizowany przy współpracy polonistki Iwony Sendery i Agaty Ciepły z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wielkich Drogach. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z ośrodka wychowawczego. Zadaniem młodzieży przygotowującej się do konkursu było zapoznanie się z mitami: Narodziny świata, Afrodyta, Atena, Herakles i Tułaczka Odyseusza.

2017-05-24

Udział w V Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez SOSW w Oświęcimiu

SUKCES!!!!! SUKCES!!!!! SUKCES!!!!! SUKCES!!!!! Już po raz trzeci uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO organizowanym przez SOSW w Oświęcimiu. Etap finałowy konkursu składał się z 75 pytań i był podzielony na dwie części. Miał formę testu.

2017-05-14

Udział w konkursie plastycznym na plakat promujący czytelnictwo

Uczniowie Gimnazjum ZPEOW, tj. Kamil Dymek, Patryk Górnisiewicz, Patryk Peczak, i Oskar Kapusta, wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat promujący czytelnictwo. Głównym celem konkursu było stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat mógł zawierać hasło reklamowe.

2017-05-13

Udział w grze edukacyjnej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie

W dniu 11 maja 2017 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w ZPEOW w składzie: Adam Tulimowski, Kacper Pasiński i Jakub Duda, wzięli udział w grze edukacyjnej " Wiedza. Zręczność. Kreatywność. Pokaż na co cię stać", zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie w filii MultiCentrum.

2017-05-12

Wizyta w Skawińskim Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast

W piątek, 12.05.2017 r, uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w ZPEOW w Wielkich Drogach, tj. Kacper Pasiński, Tomasz Rudawski i Adam Tulimowski, biorący udział w konkursie " Ja. Europejczyk ", pojechali do Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, by wysłuchać prelekcji na temat historii Stowarzyszenia, obejrzeć kronikę i eksponaty oraz poznać się z innymi uczestnikami konkursu.

2017-04-23

Udział uczniów w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Pogromcy byków”


Trzej uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej z ZPEOW, tj. Tomasz Rudawski, Jakub Duda i Adam Tulimowski, wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się 28 marca 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej. Do udziału w konkursie zachęciła ich i przygotowała polonistka mgr Iwona Sendera.

2017-03-29

Wyjazd do Tauron Areny w Krakowie na Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse NIGHT of

Po spektakularnym sukcesie edycji z 2015 oraz 2016 roku, 25 marca 2017 r, już po raz trzeci wychowankowie naszej Placówki mogli podziwiać Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse NIGHT of the JUMPs w największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce TAURON Arenie Kraków pod opieką wychowawców Marka Pieniążka oraz Eweliny Przejczowskiej.

2017-03-27

Wycieczka do Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Dnia 27.03.2017 roku, klasa trzecia „A” i trzecia „B”, pod opieką pani mgr Iwony Sendery oraz pana mgr Konrada Chudzio, wybrała się na wycieczkę szkolną do Oświęcimia, by zobaczyć Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau. W drodze powrotnej zwiedziliśmy średniowieczny zamek biskupów krakowskich w rezerwacie Lipowiec.

2017-03-22

Wycieczka do Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi

Dnia 22.03.2017r, uczniowie ZPEOW wraz z opiekunami mgr Iwoną Senderą i mgr Martą Kubienie, udali się do Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi. Ideą wycieczki było przybliżenie wychowankom historii turystyki i himalaizmu, okraszając ją ciekawostkami geograficzno - geologicznymi.

2017-02-27

Wyróżnienie dla Roberta Jeziornego w konkursie „Młodzi dzieciom bajki piszą”

W środę 27.02.2017r, Robert Jeziorny otrzymał wyróżnienie w konkursie „Młodzi dzieciom bajki piszą”, adresowanym do uczniów gimnazjum i ponadgimnazjalnych organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

2017-02-25

Turniej Sportowy w Szachy i Warcaby

Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej, oraz wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.


2017-01-27

Mistrzostwa Internatu w Tenisa Stołowego

Mobilizują wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego w porze zimowej, przeprowadziliśmy w miesiącu styczeń turniej sportowy w dyscyplinach: tenis stołowy indywidualny oraz tenis stołowy debel. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2016-12-18

Prezentacja Jasełek na przeglądzie Małych Form Teatralnych w Krakowie

W dniu 14 grudnia 2016 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, wzięli udział w przeglądzie Małych Form Teatralnych w Krakowie, gdzie w sposób brawurowy odegrali Jasełka. Była to nasza druga prezentacja Jasełek. Pierwsza odbyła się dla Przedszkola Samorządowego z Wielkich Dróg. Przedszkolaki bardzo licznie wstawiły się w auli internatu ZPEOW. Z tego wydarzenia został zrealizowany film, który prezentujemy.

 

                      

2016-12-15

Turniej sportowy w wyciskaniu sztangi leżąc

W dniu 10.12.2016 r, przeprowadziliśmy dla naszych podopiecznych, " Mistrzostwa internatu w wyciskaniu sztangi leżąc". Konkurencja obyła się w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza 16 - 18 lat, oraz grupa młodsza 14 - 15 lat. Turniej zorganizowaliśmy w siłowni ośrodka. Zawody cieszyły się dużym powodzeniem z uwagi na zainteresowania naszych chłopców sportami siłowymi.

2016-12-15

Wizyta Świętego Mikołaja

„Ho!, ho!, ho! Czy są tu grzeczne dzieci ??  6 grudnia 2016 r, był wyjątkowym dniem dla wychowanków z ZPEOW w Wielkich Drogach. Tego dnia z dalekiej Laponii na saniach zaprzęgniętych w renifery, przybył do nas Mikołaj. Wypełnione po brzegi sanie skrywały świąteczne prezenty. W rolę „Świętego Mikołaja” wcielili się wychowawca grupy VI mgr. Z. Ubik, który prowadzi na terenie placówki Klub Twórczości Artystycznej "Beka".


2016-11-21

Turniej Sportowy w Bilarda

Mobilizując wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego i intelektualnego, Sekcja Sportowa w miesiącu październik przeprowadziła turniej sportowy w konkurencji: bilard. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2016-11-05

Konkurs Sekcji Kultury „Jesień. Dbajmy o zwierzęta”

W dniu 27.10.2016r, odbył się konkurs pt. „ Jesień. Dbajmy o zwierzęta”, zorganizowany przez Sekcję Kultury. Zajęcia te miały charakter integracyjny, a także pobudzający zdrową rywalizację, oraz współpracę między wychowankami poszczególnych grup. Poprzez zabawy, konkursy, krzyżówki i liczne quizy, wychowankowie musieli wykazać się wiedzą otaczającego ich świata zwierząt i przyrody. 

2016-11-04

Konferencja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne

4 listopada 2016 r, nasi chłopcy wraz z opiekunami, uczestniczyli w konferencji pt.: „Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?”. Wydarzenie odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Organizatorem był Główny Inspektorat Sanitarny i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

2016-10-20

Wizyta w klubie Energy 2000 w Przytkowicach oraz w zagrodzie krów szkockich

W ciągu całego roku szkolnego dbając o szeroko rozumianą edukację młodzieży, organizujemy dla naszych podopiecznych rożnego rodzaju zajęcia edukacyjno - rekreacyjno - krajoznawcze. W miesiącu październik, wychowankowie naszej placówki, uczestniczyli w cyklu spacerów, powiatu Wadowickiego. Jedna z tras wiodła do miejscowości Przytkowice oraz Paszkówka, gdzie mieści się nowoczesny klub taneczny oraz zagroda krów szkockich.


2016-10-19

Wycieczka szkolna do Kopalni Soli w Wieliczce

Dnia 19.10.2016 r, uczniowie ZPEOW wraz z wychowawcami Iwoną Senderą, Krzysztofem Halipem oraz Bogusławem Leją, wyjechali do Kopalni Soli " Wieliczka", by zasmakować w profesji górnika. Adepci górnictwa otrzymali kombinezony ochronne i sprzęt górniczy: lampę, pochłaniacz metanu, hełm. Przygodę rozpoczęli od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym - szybem Regis (57m). 

2016-10-17

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2016 roku, w naszej placówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. W części oficjalnej, głos zabrał Dyrektor naszej placówki Pan mgr Antoni Trojan, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom ośrodka, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora, wyróżnionym w tym roku pracownikom placówki.

2016-10-16

Współpraca z Nadleśnictwem Sucha Beskidzka. Akcja sprzątania lasu na pograniczu Zawoi, S.Beskidzkiej

We współpracy z Nadleśnictwem Sucha Beskidzka oraz mieszkańcami osiedla Magurka, nasi chłopcy uczestniczyli w akcji sprzątania lasu na pograniczu Zawoi, Suchej Beskidzkiej, Grzechyni. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez Panią Urszulę wraz z rodziną oraz Pana Leszka, za co serdecznie dziękujemy. Gospodarze byli miło zaskoczeni pracowitością, dokładnością oraz sumiennością Naszych Wychowanków. Poza tym chłopcy pokazali wysoką kulturę osobistą.

2016-10-15

Współpraca z lokalnymi rolnikami. Pomoc w pracach polowych "Wykopki"

W okresie jesiennym bieżącego roku szkolnego podjęliśmy współpracę z lokalnymi rolnikami. Jej głównym celem jest pomoc w pracach polowych. Nasi wychowankowie bardzo chętnie podjęli wyzwanie i z wielkim zapałem przystąpili do pomocy w zbieraniu ziemniaków w czasie wykopków. Zostaliśmy serdecznie przyjęci, a chłopcy pochwaleni za zaangażowanie, ciężką i sumienną pracę oraz kulturalne zachowanie. Polecamy się w przyszłości.2016-10-07

Spacer Bulwarami Wisły w Krakowie. Mecz Cracovia Kraków - Korona Kielce

W niedzielę 2 października 2016 r, wychowankowie placówki, wraz z wychowawcą Rafałem Gochem, spacerowali wzdłuż XIX wiecznych Bulwarów Wiślanych Krakowa. Wychowankowie zobaczyli mi. Wawel, Dworek Kossakówkę, Bibliotekę Jagiellońską, gmach Muzeum Narodowego, budynek Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, pomnik Józefa Piłsudskiego, autorstwa wybitnego artysty rzeźbiarza, profesora ASP w Krakowie, Czesława Dźwigaja, który został odsłonięty w 2008 r.

2016-09-30

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce. Przejście trasy górniczej

W dniu 25.09.2016 r, grupa III  wraz z wychowawczynią Martą Janowską, wybrała się na wycieczkę do Kopalni Soli „ Wieliczka”,  zwiedzając trasę górniczą. Wyruszający pod ziemię chłopcy, otrzymali ekwipunek godny górników. Zostali zaopatrzeni w roboczy strój, kask, lampę. Na trasie górniczej przydają się również wygodne buty oraz cieplejsza odzież.

2016-09-25

Wyjazd na stadion Wisły Kraków. Mecz ekstraklasy Wisła Kraków - Legia Warszawa

Pełen pozytywnych wrażeń i emocji dla wychowanków ZPEOW w Wielkich Drogach, okazał się piątek 23 września 2016 roku. Tego dnia wychowankowie naszej placówki wraz z opiekunami uczestniczyli w meczu ekstraklasy piłki nożnej, pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa. Spotkanie obyło się w Krakowie na stadionie miejskim przy ulicy Reymonta. Wielki klasyk naszej ekstraklasy zakończył się bezbramkowym remisem.

2016-09-25

Akcja na rzecz ochrony środowiska. „Podaj dalej… drugie życie odpadów”

Tradycyjnie w trzeci weekend września, wychowankowie naszej placówki przyłączyli się do międzynarodowej akcji na rzecz ochrony środowiska "Sprzątanie Świata - Polska". W ramach akcji, chłopcy uprzątnęli znaczną cześć terenu miejscowości Wielkie Drogi, skupiając się na obszarach często uczęszczanych tj. teren wokół Ośrodka Zdrowia, dworzec PKP w Wielkich Drogach, drogi dojazdowe do dworca, plac zabaw dla dzieci, park krajobrazowy na terenie placówki.

2016-09-19

Turniej Sportowy w Przeciąganiu liny, Sztafecie 4 x 100, Sprincie, Biegach długodystansowych

W miesiącu wrzesień 2016 r, Sekcja Sportowa przystępując do realizacji nowych zadań wychowawczych na rok szkolny 2016 - 2017, zorganizowała dla naszych podopiecznych turniej sportowy w konkurencjach: przeciąganie liny, sztafeta 4 x 100, sprincie, biegach długodystansowych. Celem turnieju było: integracja grup wychowawczych, podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej, tonizowanie agresywnych zachowań po przez wysiłek fizyczny, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałość o zdrowie, wdrażanie zasad fair play wśród młodzieży, popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej, zabawa poprzez sport, wyłonienie najlepszych drużyn, zawodników.

2016-09-12

Wyjazd na mecz ekstraklasy Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

W dniu 9 września 2016 roku, wychowankowie naszej placówki wraz z opiekunami, uczestniczyli w meczu ekstraklasy piłki nożnej, pomiędzy Cracovią Kraków - Lechią Gdańsk. Dodatkową atrakcją, zaszczytem i wyzwaniem dla naszych chłopców, było  uczestnictwo w ceremonii otwarcia meczu na murawie Cracovii. Nasi chłopcy w obecności zawodników drużyn i przy widowni, wnieśli flagę polski. Gdzie następnie, został uroczyście odśpiewany hymn Polski.

2016-09-10

Wyjazd na stadion Wisły Kraków. Mecz ekstraklasy Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

W dniu 28 sierpnia 2016 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, uczestniczyli w meczu ekstraklasy piłki nożnej, pomiędzy Wisłą Kraków a Śląskiem Wrocław. Mecz odbył się na stadionie miejskim im. Henryka Reymana, przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie. Stadion jest własnością Miasta Krakowa, a użytkuje go drużyna piłkarska Wisła Kraków. Został wybudowany na początku II połowy XX wieku i był kilkakrotnie modernizowany. Stadion spełnia warunki najwyższej - czwartej kategorii UEFA.

2016-09-06

Występ wychowanków ZPEOW w Wielkich Drogach w filmie " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków "

Przedstawiamy Państwu, sukcesy naszych uczniów w realizacji filmu " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków ". Reżyseria i scenariusz pani mgr. Iwona Sendera. Zdjęcia i montaż pan mgr. Krzysztof Halip. Trzeba powiedzieć, że to świetna zabawa no i przy okazji można się wiele dobrego nauczyć! Próbkę filmu prezentujemy poniżej, obok zamieszczone są również zdjęcia z planu.2016-06-28

Wycieczka do Włoch i grobu Ojca Świętego Jana Pawła II w dniach od 11.06 - 16.06.2016 r.

W środę 8 czerwca 2016 r, wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w Gali podsumowującej IX edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Organizatorem konkursu był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Natomiast współorganizatorami: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie,

2016-06-20

Dyplomy i medale dla naszych wychowanków za rywalizację sportową w roku szkolnym 2015-2016

W dniu 15.06.2016 roku, w naszej placówce odbył się uroczysty apel sportowy. Gdzie Sekcja Sportowa, wręczyła naszym wychowankom dyplomy i medale za rywalizację sportową w roku szkolnym 2015 - 2016 . Podsumowując w roku szkolnym 2015 - 2016, rozegraliśmy 19 konkurencji sportowych w tym, 6 konkurencji grupowych oraz 13 konkurencji indywidualnych. 

2016-06-06

Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Łysej Górze

Pełen sportowych emocji dla naszych podopiecznych okazał się dzień 01.06.2016 roku. Z okazji Dnia Dziecka, nasi chłopcy, godnie reprezentując placówkę, wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. W duchu rywalizacji fair play, nasi podopieczni zajęli zaszczytne II miejsce. Obok reprezentacji ZPEOW w Wielkich Drogach w turnieju wzięły udział drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Krakowa i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Łysej Górze, oraz drużyna złożona z wychowawców w/w ośrodków.

2016-06-05

Wycieczka szkolna do Warszawy

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 roku, odbyła się dwudniowa wycieczka szkolna do Warszawy. W tym czasie uczniowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić Stare Miasto, Łazienki Królewskie oraz Centrum Nauki Kopernik, gdzie m.in. aktywnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w laboratorium fizycznym. Równie atrakcyjne jak CNK okazało się Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, w którym to mieliśmy okazję doświadczyć posiadania „grubej kasy” ;) !   

2016-06-04

Koncert Bosski Roman

W dniu 03.06.2016 roku, w murach naszej placówki gościł polski raper i działacz społeczny, Bosski Roman. Właściwie Roman Paweł Lachowolski, wykonał koncert poruszając się w gatunku muzycznym hip hop, hardcore rap, electro hop, dancehall.  Bosski jest członkiem zespołu Firma. Prowadzi także solową działalność artystyczną. Wraz z młodszym bratem Młodym Bosskim tworzy również formację Bosskiskład. Koncert oprawiony był wyświetlanymi wizualizacjami, które wprowadziły uczestników w interesujący nastrój. Bosski jako działacz społeczny w trakcie koncertu, prowadził dla naszych chłopców interesujące wykłady o tematyce społecznej oraz patriotycznej.

2016-06-03

Problemy wychowawcze Reksa

W nocy z dnia 29.05, na dzień, 30.06.2016 roku, nasz podopieczny Reks, naruszając rażąco regulamin ośrodka, dokonał samowolnego oddalenia poza placówkę. Podopieczny Reks już wcześniej wielokrotnie sprawiał problemy wychowawcze, wyrażając lekceważący stosunek do placówki oraz orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tym razem nieletni nie przestrzegając porządku publicznego, łamiąc normy i zasady społeczne a także obyczajowe w miejscowości Pozowice, zadusił w psim afekcie dwie kury nioski. Kury były własnością cenionego i znanego lokalnego gospodarza, który oprócz hodowli drobiu, zajmuje się wyrobem kiełbasy.

2016-05-19

Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej

Dnia 19.05.2016 r. wychowankowie ZPEOW wraz z opiekunami mgr Iwoną Senderą i mgr Konradem Chudzio, wzięli udział w rozgrywkach sportowych na osiedlu Kalinowym w Krakowie. Piłkarze z Wielkich Dróg brali udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku”.

2016-05-17

Udział uczniów w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w IDM im Jana Pawła II w Krakowie

Dnia 17.05.2016 roku, uczniowie biorący udział w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” wraz z koordynatorami mgr Iwoną Senderą i mgr Arturem Znajem pojechali do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im Jana Pawła II w Krakowie ( Totus Tuus 30, 30-610 Kraków), by zaprezentować efekty swoich działań na rzecz drugiego człowieka. Ideą Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” było bowiem przygotowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

2016-05-16

Sukcesy uczniów na międzyszkolym forum

W dniu 13.05.2016 roku, uczniowie z klasy szóstej naszej szkoły wzięli udział w MIĘDZYSZKOLNYM FORUM SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH pod hasłem  „Ja, Europejczyk”, którego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast.

2016-05-15

Mistrzostwa wychowanków ZPEOW w Wielkich Drogach w Piłce Nożnej

Przez cały rok szkolny wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, w ramach Sekcji Sportowej, cyklicznie zmagają się w międzygrupowej rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach sportowych. Tym razem, jak co roku w miesiącu maj, zostały zorganizowane dla naszych podopiecznych, mistrzostwa internatu w piłkę nożną. Każda z grup wychowawczych wystawiła swoją reprezentację do rozgrywek. Turniej piłkarski pod czujnym okiem organizatora, został przeprowadzony w systemie pucharowym.

2016-05-14

Konkurs grupowy " Zakątki Wielkich Dróg i okolic"

W dniach od 10.05 do 17.05, wychowankowie naszej placówki wzięli udział w grze terenowej w rywalizacji między grupowej " Zakątki Wielkich Dróg i okolic". Każda grupa otrzymała 27 zdjęć z obiektami na terenie miejscowości, Wielkie Drogi, Facimiech, Pozowice, Paszkówka, Sosnowice. Zadaniem każdej grupy było odnalezienie tych obiektów wraz z wychowawcą oraz zrobienie zdjęcia grupy przy odnalezionym obiekcie. Następnie zdjęcie w formie pliku graficznego należało dostarczyć do organizatora konkursu.

2016-04-28

Prace społeczne wychowanków ZPEOW na rzecz środowiska lokalnego - klubu sportowego Trzebol

W miesiącu kwiecień 2016 roku, wychowankowie gr. III, ZPEOW w Wielkich Drogach, wykonali prace remontowo - modernizacyjne infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, klubu sportowego "Trzebol". Na prośbę władz klubu wykonaliśmy prace remontowe stadionu piłkarskiego w którego skład wchodziło: czyszczenie elementów skorodowanych, zabrudzonych, malowanie elementów metalowych, szlifowanie elementów drewnianych, konserwacja i malowanie elementów drewnianych.

2016-04-23

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach programu sekcji higieniczno porządkowej odbyło się szkolenie poszczególnych grup z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria obejmowała podstawowe informacje o zasadach udzielania pomocy, bezpieczeństwie podczas postępowania z poszkodowanym, resuscytacja krążeniowo oddechowa (dzieci dorośli niemowlęta), postępowanie w ataku drgawek, post przy krwawieniach i

2016-04-22

Wycieczka gr II za wygraną w semestralnym konkursie grup do Parku Rozrywki

Pełen pozytywnych wrażeń i emocji dla wychowanków ZPEOW w Wielkich Drogach, okazał się piątek 22 kwietnia 2016 roku. Tego dnia wychowankowie gr II, gościli w największym parku rozrywki w Polsce - "EnergyLandii" w Zatorze. Wycieczka była nagrodą za wygraną w semestralnym konkursie grup na najlepszą grupę placówki w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

2016-04-17

Obóz strzelecko-kondycyjno-krajoznawczy Klubu Survivalowego

W miesiącu kwiecień 2016 roku, wychowankowie naszej placówki, brali udział w obozie strzelecko-kondycyjno-krajoznawczy w miejscowości Rusocice, woj. Małopolskie. Obóz był organizowany w ramach klubu survivalowego, który prowadzi dyrektor naszej placówki, do spraw opiekuńczo wychowawczych p. Marcin Gawęda.

2016-04-11

Wyjazd na mecz ekstraklasy Cracovia Kraków - Górnik Łęczna

W dniu 3 kwietnia 2016 roku, wychowankowie naszej placówki wraz opiekunami uczestniczyli w meczu ekstraklasy piłki nożnej, pomiędzy Cracovią Kraków - Górnik Łęczną. Mecz obył się w Krakowie na nowo zmodernizowanym stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. Obecna konstrukcja stadionu, powstała w latach 2009 - 2010. Została wielokrotnie nagrodzona m.in. otrzymała nagrodę im. prof Janusza Bogdanowskiego, przyznawaną najbardziej udanemu architektonicznie nowemu budynkowi w Krakowie.

2016-03-20

Turniej Sportowy w Szachy i Warcaby

Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.

2016-03-12

Wyjazd do Tauron Areny w Krakowie na pokaz "Diverse Night of the Jumps "

W dniu 12.03.2016 r, grupa wybrańców z całej naszej społeczności, wybrała się pod opieką wychowawców Pana Marka Pieniążka i Pani Eweliny Przejczowskiej do Krakowskiej Tauron Areny, podziwiać crossowe szaleństwa w mistrzostwach " Diverse Night of the Jump", czyli podniebne pokazy motocross.

2016-03-11

Zajęcia rekreacyjno - krajoznawcze. Wizyta w zagrodzie krów szkockich w miejscowości Paszkówka

W ciągu całego roku szkolnego dbając o szeroko rozumianą edukację młodzieży, organizujemy dla naszych podopiecznych rożnego rodzaju zajęcia edukacyjno - rekreacyjno - krajoznawcze. W miesiącu marzec, wychowankowie naszej placówki, uczestniczyli w cyklu spacerów, na tropach dziedzictwa narodowego dla mieszkańców powiatu Wadowickiego.Trasa wiodła do miejscowości Paszkówka, gdzie mieszczą się dobrze zachowane zabytki polskiej architektury oraz interesujące pomniki przyrody.

2016-03-08

Wycieczka do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - filii Fabryki Emalia Oskara Schindlera

W dniu 08.03.2016 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach wraz z wychowawcami Iwoną Senderą, Arturem Znajem, Katarzyną Brzeską, Konradem Chudzio zwiedzili odział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie, który jest filią Fabryki Emalia Oskara Schindlera.
                   

2016-02-28

Turniej Sportowy w Bilarda

Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.

2016-01-10

Mistrzostwa Internatu w Tenisa Stołowego

Mobilizują wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego w porze zimowej, placówka przeprowadziła w miesiącu styczeń turniej sportowy dla naszych podopiecznych w dyscyplinach: tenis stołowy indywidualny oraz tenis stołowy debel. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2016-01-04

Dyplomy i medale dla naszych wychowanków za I semestr roku szkolnego w rywalizacji sportowej

Podsumowując działalność Sekcji Sportowej w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016, rozegraliśmy 9 konkurencji sportowych w tym 4 konkurencje grupowe oraz 5 konkurencji indywidualnych. Dodatkowo zorganizowaliśmy wyjazd wychowanków placówki na mecz towarzyski kadry narodowej w piłki nożnej Polska - Ukraina do 21 lat. Mecz odbył się w Krakowie na stadionie Cracovii. Przeciętnie w każdym miesiącu brało udział w rozgrywkach około od 15 do 30 wychowanków.

2015-12-18

Święta Bożego Narodzenia - Spotkanie Wigilijne

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach, odbyła się uroczysta Wigilia. Uczestniczyli w niej wychowankowie oraz pracownicy placówki. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Marcin Gawęda, który przywitał wszystkich przybyłych gości na wieczerze wigilijną oraz złożył wszystkim obecnym  życzenia świąteczne.

2015-12-03

Wyróżnienie dla ZPEOW w Wielkich Drogach w 73 Konkursie Szopek Krakowskich

3 grudnia 2015 roku u stóp pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie odbył się 73 Konkurs Szopek Krakowskich. Jak co roku, w pierwszy czwartek grudnia z samego rana pod pomnikiem wieszcza pojawią się szopkarze wraz ze swoimi dziełami oraz liczni miłośnicy krakowskich tradycji. Od wielu lat do rywalizacji o nagrody przystępują nie tylko dorośli i doświadczeni szopkarze, ale również dzieci i młodzież z krakowskich i podkrakowskich przedszkoli , szkół oraz różnych placówek.

2015-11-16

Wyjazd na mecz Reprezentacji Polski U-21. Mecz towarzyski pomiędzy Polską a Ukrainą

W dniu 16 listopada 2015 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach, uczestniczyli w towarzyskim meczu reprezentacji Polski U 21 z Ukrainą U 20. Spotkanie obyło się w Krakowie na stadionie Cracovii przy ulicy Kałuży. Mecz zakończył się wynikiem Polska 0 -1 Ukraina. Meczu towarzyszyły duże emocje sportowe. Uczestnictwo naszych wychowanków w wydarzeniu sportowym ma na uwadze popularyzacje sportu wśród młodzieży, motywowanie do rozwijania zainteresowań, kształtowania nowych pasji, hobby, próba ich realizacji.

2015-11-08

Mistrzostwa ZPEOW w Wielkich Drogach w Wyciskaniu Sztangi

W miesiącu listopad 2016 r, Sekcja Sportowa przeprowadziła dla naszych podopiecznych, mistrzostwa internatu w wyciskaniu sztangi leżąc w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza 16 - 18 lat, oraz grupa młodsza 14 - 15 lat. Zawody jak co roku, odbyły się w naszej siłowni. Konkurencja cieszyła się dużym powodzeniem z uwagi na zainteresowania naszych wychowanków sportami siłowymi. Celem turnieju było: tonizowanie negatywnych emocji, rozładowanie napięcia psychicznego, redukcja lęku, dbałość o zdrowie, poprawa wydolności organizmu, wzmacnianie mechanizmów kontroli, wzrost uspołecznienia poprzez zdobywanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów.

2015-10-06

Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską do Parku Ogrodzieniec

W dniu 06.10.2015 roku, wychowankowie ZPEOW w Wielkich Drogach wraz z kierownikiem wycieczki mgr Iwoną Senderą oraz wychowawcą mgr Krzysztofem Halipem udali się do Parku Ogrodzieniec, gdzie skorzystali z atrakcji kompleksu. Zwiedzali Park Miniatur, Park Doświadczeń Fizycznych, Park Rozrywki, Dom Legend i Strachów oraz Tor Saneczkowy.

2015-10-03

Wycieczka górska do Babiogórskiego Parku Narodowego z wejściem na Bagią Górę - 1725 mnpm


W dniu 3 października 2015 roku, wychowankowie gr III i gr II wraz z wychowawcami mgr Dariuszem Odrzywolskim i mgr Magdaleną Domańską, zorganizowali wycieczkę górską do Babiogórskiego Parku Narodowego. W pocie czoła, rozwijając umiejętności techniczne w poruszaniu się w eksponowanym terenie górskim, hartując odwagę i charaktery naszych podopiecznych, zdobyli szczyt Babiej Góry 1725 mnpm.

2015-09-30

Turniej Sportowy w Sztafecie 4 x 100, Sprincie, Biegach Przełajowych

W miesiącu wrzesień 2016 r, Sekcja Sportowa przystępując do realizacji nowych zadań wychowawczych na rok szkolny 2015- 2016, zorganizowała dla naszych podopiecznych turniej sportowy w konkurencjach: sztafeta 4 x 100, sprincie, biegach przełajowych. Celem turnieju było: podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałość o zdrowie, wdrażanie zasad fair play wśród młodzieży, popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej, wyłonienie najlepszych zawodników.

2015-09-25

Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego - 80 rocznica śmierci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego


Już po raz drugi, gościliśmy w naszej placówce zuchów i harcerzy z Powiatu Krakowskiego. W tym roku szkolnym odbyła się XII edycja Zlotu Harcerstwa Powiatu Krakowskiego w dniach: 25.09 ÷ 27.09.2015 r. pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Krakowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W 3-dniowym Zlocie udział wzięła również nasza - 9 Drużyna „TATRY” im. Kurierów Tatrzańskich. Zgodnie z tematyką Zlotu: „Pierwszy Marszałek Polski - Józef Piłsudski - 80 rocznica śmierci”. Druhowie naszej drużyny, uczestniczyli aktywnie we wszystkich zajęciach harcerskich, zgodnie z planem Zlotu.

2015-09-19

Sprzątanie Świata - międzynarodowa akcja na rzecz ochrony środowiska

Tradycyjnie w trzeci weekend września, wychowankowie naszej placówki przyłączyli się do międzynarodowej akcji na rzecz ochrony środowiska "Sprzątanie Świata - Polska". W ramach akcji wychowankowie placówki uprzątnęli znaczną cześć terenu miejscowości Wielkie Drogi, skupiając się na obszarach często uczęszczanych tj. dworzec PKP oraz przystanki autobusowe.