Godło Polski

Prace społeczne wychowanków ZPEOW na rzecz środowiska lokalnego - klubu sportowego Trzebol

 W miesiącu kwiecień 2016 roku, wychowankowie gr. III, ZPEOW w Wielkich Drogach, wykonali prace remontowo - modernizacyjne infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, klubu sportowego "Trzebol". Na prośbę władz klubu wykonaliśmy prace remontowe stadionu piłkarskiego w którego skład wchodziło: czyszczenie elementów skorodowanych, zabrudzonych, malowanie elementów metalowych, szlifowanie elementów drewnianych, konserwacja i malowanie elementów drewnianych.
Wychowankowie placówki odremontowali, bramki piłkarskie obiektu, elementy trybun stadionu w tym bud dla drużyn, ławek dla kibiców. Celem podejmowanej pracy oprócz walorów społecznych, jest wpajanie pozytywnych wzorców zachowań, poprawa zachowania młodzieży, kształtowanie pozytywnych cech charakteru ( pracowitości, dokładności, samodyscypliny, determinacji, samoświadomości). Nauka praktyczna posługiwania się narzędziami, akcesoriami do wykonania pracy - szlifierką, szczotką drucianą, papierem ściernym, pędzlem, drabiną malowniczą. Edukacja i wychowanie młodzieży poprzez pracę jest niezbędne, aby właściwie przygotować młodych ludzi do wyboru zawodu i funkcjonowania na rynku pracy.