Godło Polski

PsychiatraW naszej placówce zatrudniony jest Psychiatra. Konsultuje on pacjentów pierwszorazowych, prowadzi leczenie, prowadzi kontynuację i/lub modyfikację leczenia pacjentów kontynuujących leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego. W razie potrzeby kieruje do placówek leczniczych - szpitala psychiatrycznego, stacjonarnych lub ambulatoryjnych placówek odwykowych, psychiatrycznych oddziałów sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu. Lekarz przyjeżdża do placówki, prowadzi konsultacje zgodnie z zapotrzebowaniem. Konsultuje pacjentów pierwszorazowych, prowadzi leczenie, prowadzi kontynuację lub modyfikację leczenia.