Godło Polski

Zakres oddziaływań Psychologa


Diagnoza


DIAGNOZA – diagnoza deficytów osobowościowych, społecznych, poznawczych, określanie mocnych stron i potencjałów – w oparciu o badania psychologiczne, wywiad, badanie psychiatryczne. W oparciu o diagnozę konstruowany jest indywidualny plan edukacyjno terapeutyczny – podstawa planowanych działań terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych.Terapia Indywidualna


TERAPIA INDYWIDUALNA – psychoterapia indywidualna wskazanie do terapii wynika ze sformułowanej diagnozy, cele terapii są negocjowane z wychowankiem i ujmowane w kontrakcie terapeutycznym. Cele pracy na terapii mogą być różne np.: zniesienie objawów nerwicowych, redukcja lęku i napięcia, zwiększenie asertywności,
Interwencja kryzysowa


INTERWENCJA KRYZYSOWA – kontakt terapeutyczny skoncentrowany na problemie wywołującym kryzys, problem, stres. Celem jest skonfrontowanie się z problemem i jego rozwiązanie. Psycholog udziela wsparcia, pracuje z pacjentem nad redukcją lęku, pomaga w poszukiwaniu rozwiązań kryzysu.
Trening EEG Biofeedback


TRENING EEG BIOFEEDBACK - wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności – inne w stanie relaksu, inne w stanie koncentracji, inne w stresie. W niektórych zaburzeniach występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych 
Psychoprofilaktyka


PSYCHOPROFILAKTYKA – zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczą: skutków stosowania różnych alkoholu i substancji psychoaktywnych – narkotyków, dopalaczy, leków, środków roślinnych mających działanie odurzające; chemicznej strategii regulowania emocji, faz uzależnienia, konstruktywnych form spędzania czasu i samorozwoju.

- zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zakażenia HIV, AIDS, HCV dotyczą: dróg zakażenia, epidemiologii, możliwości zapobiegania, ośrodków prowadzących testy i udzielających pomocy chorym i nosicielom.
Spotkania grupowe


SPOTKANIA GRUPOWE – spotkania z wychowankami poszczególnych grup z lub bez wychowawcy mające charakter społeczności – omawiane są bieżące problemy, odbywa się dyskusja mająca na celu poszukiwanie rozwiązań. W czasie spotkań wprowadzane są elementy Treningu Zastępowania Agresji, którego celem jest uczenie się samokontroli, pogłębianie empatii i rozwój rozumowania moralnego.