Godło Polski


Szkoła


Szkoła prowadzi cztery oddziały Szkoły Podstawowej (6, 7, 8a, 8b) oraz dwa oddziały Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie stolarz (Ia, Ib). Jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej z przysposobieniem do pracy (8b), przygotowuje młodzież do pracy
w zawodach: stolarz oraz ślusarz. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje w zakresie nauczanych przedmiotów i resocjalizacji. W ramach swoich przedmiotów prowadzą dodatkowe zajęcia promujące rozszerzony zakres przedmiotu, jak również zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne. W ciągu roku szkolnego prowadzone są konkursy przedmiotowe na poziomie szkolnym oraz ogólnopolskim. Uczniowie jeżdżą na wycieczki, zawody sportowe, realizują swoje zainteresowania w zajęciach form teatralnych, które cieszą się powodzeniem szerokiej widowni w Krakowie na Przeglądach Form Teatralnych w szkołach, przedszkolach. 
Uczniowie korzystają z dwóch pracowni internetowych, wszystkie pracownie przedmiotowe posiadają tablice interaktywne, pomoce multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, wyposażonej w siłownię, ściankę wspinaczkową. Wykwalifikowana kadra WF czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków w sali gimnastycznej i na boiskach zewnętrznych do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, ręcznej oraz do tenisa ziemnego. Absolwenci naszej Szkoły Podstawowej rokrocznie wchodzą w kolejny etap edukacji, bądź w dorosłe, samodzielne życie. Spory odsetek wybiera kontynuację nauki tutaj, na miejscu w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach. Zajęcia praktyczne wytwarzania wyrobów stolarskich odbywają się na szkolnych warsztatach.


Zajęcia pozalekcyjne 


Właściciel Małego BiznesuWłaściciel Małego Biznesu jest to program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowany w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.               


HistoriaZajęcia z Edukacji Historycznej, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język PolskiProgram Edukacyjno - Terapeutyczny "Ortograffiti", jest to program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowany w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język NiemieckiZajęcia z Język Niemieckiego, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

MatematykaZajęcia Dydaktyczno Wyrównawcze i Specjalistyczne z Podstaw Matematyki z Elementami Dyskalkulii, są realizowane w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język AngielskiZajęcia z Język Angielskiego, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.


Koła zainteresowań


Koło TeatralneKoło Teatralne, zgłębia tajniki gry na scenie, rozwija zdolności artystyczne naszych uczniów.

Koło HistoryczneKoło Historyczne zajmuje się propagowaniem wiedzy o sztuce oraz tradycji regionalnej Małopolski.
Warsztaty szkolne

ŚlusarniaWarsztaty szkolne w zawodzie Ślusarz przysposabiają ucznia do pracy w zawodzie ślusarza.

StolarniaWarsztaty szkolne w zawodzie Stolarz przysposabiają ucznia do pracy w zawodzie stolarza.