Godło Polski


Szkoła


Szkoła prowadzi jeden oddział klasy szóstej Szkoły Podstawowej oraz pięć oddziałów Gimnazjum z przysposobieniem do pracy zawodowej w zawodach: Stolarz oraz Ślusarz. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje w zakresie nauczanych przedmiotów i resocjalizacji. W ramach swoich przedmiotów prowadzą dodatkowe zajęcia promujące rozszerzony zakres przedmiotu, jak również zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne. W ciągu roku szkolnego prowadzone są konkursy przedmiotowe na poziomie szkolnym oraz ogólnopolskim. Nasi uczniowie jeżdżą na wycieczki, zawody sportowe, realizują swoje zainteresowania w zajęciach form teatralnych, które cieszą się powodzeniem szerokiej widowni w Krakowie na Przeglądach Form Teatralnych w szkołach, przedszkolach. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej do nauki języka obcego i pracowni internetowej, wszystkie pracownie przedmiotowe posiadają tablice interakcyjne, pomoce multimedialne. Zajęcia sportowe odbywają się na boiskach zewnętrznych do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, ręcznej oraz do tenisa do tenisa ziemnego.


W porze jesienno-zimowej uczniowie korzystają z sali gimnastycznej oraz siłowni. Zajęcia przysposobienia do pracy zawodowej odbywają się w stolarni i ślusarni pod opieką nauczycieli zawodu. W cyklu nauki w gimnazjum realizują 570 godzin zajęć przeznaczonych na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Spory procent jak wynika z prowadzonych badań chce kontynuować naukę w zawodach: ślusarz, stolarz w kolejnym etapie edukacyjnym w szkole zawodowej. Wielu wychowanków planuje kształcenie w innych zawodach. Uczniowie naszego Gimnazjum realizują taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak gimnazjaliści bez przysposobienia do pracy zawodowej, piszą egzaminy gimnazjalne CKE, wybierają ciekawe zawody w szkołach ponadgimnazjalnych. W każdym roku szkolnym, absolwenci w Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach kończą z powodzeniem szkołę Podstawową oraz Gimnazjum, wchodząc w kolejny etap edukacji, bądź w dorosłe samodzielne życie.


Zajęcia pozalekcyjne 


Właściciel Małego BiznesuWłaściciel Małego Biznesu jest to program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowany w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.               


HistoriaZajęcia z Edukacji Historycznej, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język PolskiProgram Edukacyjno - Terapeutyczny "Ortograffiti", jest to program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowany w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język NiemieckiZajęcia z Język Niemieckiego, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

MatematykaZajęcia Dydaktyczno Wyrównawcze i Specjalistyczne z Podstaw Matematyki z Elementami Dyskalkulii, są realizowane w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.

Język AngielskiZajęcia z Język Angielskiego, są realizowane według programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekt „ICT" - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze.


Koła zainteresowań


Koło TeatralneKoło Teatralne, zgłębia tajniki gry na scenie, rozwija zdolności artystyczne naszych uczniów.

Koło HistoryczneKoło Historyczne zajmuje się propagowaniem wiedzy o sztuce oraz tradycji regionalnej Małopolski.
Warsztaty szkolne

ŚlusarniaWarsztaty szkolne w zawodzie Ślusarz przysposabiają ucznia do pracy w zawodzie ślusarza.

StolarniaWarsztaty szkolne w zawodzie Stolarz przysposabiają ucznia do pracy w zawodzie stolarza.