Godło PolskiJęzyk Angielski


Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków z języka angielskiego w ramach realizacji projektu „ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych”

Celem zajęć było:

· rozwijanie sprawności czytania i pisania w języku angielskim;

· rozumienie tekstu mówionego i pisanego

· zdobywanie wiedzy na temat najpowszechniejszych zwyczajów i norm życia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

· skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie

· realizowanie projektów w zespole

· rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy

· wyrabianie poczucia własnej wartości.Ideą zajęć POKL ICT, jest to, żeby jak najwięcej dały młodym słuchaczom. Program umożliwił uczniom biorącym udział w zajęciach uzyskanie lepszych wyników w nauce, uzupełnienie braków, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych.