Godło Polski
Właściciel Małego Biznesu


Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu „ICT – Inspirujące - Ciekawe - Twórcze” - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu „ICT – Inspirujące - Ciekawe - Twórcze” - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

Program opracowano na 30 godzin lekcyjnych

Celem zajęć jest przekazanie młodym ludziom informacji, które przydadzą się im w ich dorosłym życiu, przygotują ich do pracy w firmie.

W ramach zajęć prowadzi się:

PORADNICTWO DLA WŁAŚCICIELI MAŁEGO BIZNESU Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, INTERNETU.

Słuchacze korzystają z Internetu, z wielu pozycji książkowych tj:

1. ABC small bussinesu 2009,


2. Fundusze unijne bez tajemnic,

3. Jak założyć i prowadzić własną firmę?,

4. Jak założyć i prowadzić własną firmę?,

5. Korespondencja handlowa i biurowość,

6. Start. Jak uruchomić własną firmę?,

7. Własna firma - jak założyć i prowadzić?

8. Jednoosobowa firma - jak założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

oraz filmów edukacyjnych tj: ABC przedsiębiorczości, Czy nadaję się na przedsiębiorcę, Zakładam firmę, Rozpoczynam działalność gospodarczą, Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele, Biznes w praktyce, Zawód przyszłości, Mój zawód moja firma. Słuchacze w ramach zajęć projektują: logo swojej firmy, arkusz firmowy, bilbord reklamowy, wizytówki, próbują skonstruować biznesplan. Dowiedzą się o dotacjach i jak je można pozyskać. Poznają formy opodatkowania w firmie: kartę podatkową, ryczałt, podatek liniowy. Dowiedzą się jakie są prawa rynku, zbadają przedsiębiorstwo od podszewki, czyli przychody w firmie, koszty uzyskania przychodu, rachunkowość w karcie podatkowej i ryczałcie, w księdze przychodów i rozchodów. Zastanawiają się nad swoją przyszłością, planowaniem kariery, próbują wypełniać deklaracje zusowskie, roczne zeznania podatkowe.