Godło Polski

Turniej Sportowy w Bilarda

 Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.
Mobilizując wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego i intelektualnego, Sekcja sportowa w miesiącu luty przeprowadziła turniej sportowy w konkurencji: bilard. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W konkurencji w bilarda nasi wychowankowie zajęli następujące miejsca:

1. Kamil Bock
2. Konrad Zyzak
                                                                                                            3. Wojtek Staszyński

                                                                                                            Gratulujemy wygranym !!!