Godło Polski

Zajęcia edukacyjne dla rodziców naszych podopiecznych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży

W miesiącu październik zaprosiliśmy rodziców naszych podopiecznych do udziału w zajęciach edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży. Zajęcia miały na uwadze pedagogizację rodzin. Dotyczyły profilaktyki, rozpoznaniu i zapobieganiu zachowaniom ryzykownym młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi związanych z stosowaniem środków psychoaktywnych.
Po zajęciach, odbyła się cześć związana z omówieniem sytuacji wychowawczych oraz edukacyjnych naszych chłopców. Odwiedziny rodzin miały również na uwadze integracje rodzin z placówką. W tej cześć nasi chłopcy wspólnie z opiekunami przygotowali poczęstunek.
Po zajęciach, odbyła się cześć związana z omówieniem sytuacji wychowawczych oraz edukacyjnych naszych chłopców. Odwiedziny rodzin miały również na uwadze integracje rodzin z placówką. W tej cześć nasi chłopcy wspólnie z opiekunami przygotowali poczęstunek. 

Alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające to substancje po które często sięgają młodzi ludzie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi o problemach związanych z uzależnieniami. Zwiększanie wiedzy dzieci o konsekwencjach sięgania po używki oraz rozwój ich umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, pozwala zapobiegać wielu niebezpieczeństwom dla ich zdrowia w przyszłości.

               Cele zajęć

              Głównym celem zajęć profilaktycznych jest przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, w zakresie kształtowania postaw związanych z życiem bez korzystania z substancji uzależniających. 

          Tematy poruszane w trakcie zajęć:

  1. Jak rozpoznać substancje psychoaktywne
  2. Uzależnienie co to takiego, czyli jak działa uzależnienie
  3. Przyczyny i skutki sięgania po środki odurzające