Godło Polski

Turniej Sportowy w Szachy i Warcaby

 Jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą w naszej placówce jest rozbudzanie wśród chłopców zainteresowań rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej, oraz wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach. Prowadzimy również zajęcia sportowe jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc fizyczna czy psychiczna.

Mobilizując wychowanków do podejmowania wysiłku fizycznego i intelektualnego, sekcja sportowa w miesiącu luty przeprowadziła turniej sportowy w konkurencjach: szachy i warcaby. Zawody dały możliwość wychowankom, zaprezentowania swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej, dostarczyły dużo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W klasyfikacji medalowej nasi wychowankowie zajęli następujące miejsca:
    
                                                                                                                  Szachy                                                                        Warcaby

                                                                                                               1. Mateusz Krawczyk                                            1. Mateusz Prefeta

                                                                                                               2. Dominik Zemajtys                                             2. Patryk Peczak

                                                                                                               3. Sebastian Kotkowski                                         3. Sebastian Kotkowski
                                                                                                       

                                                                                                              Gratulujemy wygranym !!!