Błąd połączenia z bazą danych!(php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Plik: /alt/home/webmaster.zpeow/html1/lib/Db.class.php
Linia: 74
Trace: #0 /alt/home/webmaster.zpeow/html1/lib/Db.class.php(92): db->__construct() #1 /alt/home/webmaster.zpeow/html1/index.php(95): db::getInstance() #2 {main}
Kod: 1