Godło Polski

Sprzątanie Świata - międzynarodowa akcja na rzecz ochrony środowiska

 Tradycyjnie w trzeci weekend września, wychowankowie naszej placówki przyłączyli się do międzynarodowej akcji na rzecz ochrony środowiska "Sprzątanie Świata - Polska". W ramach akcji wychowankowie placówki uprzątnęli znaczną cześć terenu miejscowości Wielkie Drogi, skupiając się na obszarach często uczęszczanych tj. dworzec PKP oraz przystanki autobusowe.
Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Międzynarodowy ruch na rzecz ochrony środowiska "Sprzątanie świata", wywodzi się z Australii. Został stworzony 1989 roku, przez australijskiego biznesmena i żeglarza Ina Kiernana. W ruchu tym uczestniczy ok 40 mln, wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka fundacji Nasza Ziemia.