Godło Polski
Sekcja Sportowa

Zadaniem sekcji sportowej jest organizowanie rożnych form aktywności ruchowej i sportowej np: rozgrywane dyscypliny sportowe, konkurencje planowane na cały rok szkolny, które mobilizują wychowanków do podejmowania sportowego wysiłku fizycznego, które dają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Chłopcy są motywowani do współzawodnictwa z innym zawodnikami grupy, na korzyść swojej grupy, wiąże się to z podniesieniem prestiżu i wizerunku grupy. Za uzyskiwane wyniki w rywalizacji sportowej otrzymują nagrody indywidualne, medale i dyplomy co jest czynnikiem motywującym do podejmowania wysiłku sportowego we współzawodnictwie. Skupiamy się na podkreślaniu wartość walki fair - play, samego uczestnictwa w zawodach, robienia czegoś razem a nie wygrania za wszelką cenę. Działalność sekcji sportowej polega także na propagowaniu kultury osobistej, kultury języka, eliminowaniu wulgaryzmów,kultury dopingu sportowego oraz wpajania podstawowych zasad i norm społecznych. Sekcja sportowa prowadzi szeroko pojętą profilaktykę uzależnień. W ramach tego aspektu pracy, realizuje następujące cele:

- Rozbudza wśród młodzieży zainteresowania rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposaża 

wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające ich aktywne uczestnictwo w tych formach.

- Prowadzenie zajęć sportowych jako alternatywę dla szerzących się patologi społecznych jak przestępczość, alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc fizyczna i psychiczna.

- Prowadzenie zajęć sportowych jako profilaktyka oraz edukacja radzenia sobie z emocjami, kierowanie stresem, podnoszenie samooceny, kształtowanie umiejętności zabawy i relaksu.

- Kształtowanie wśród naszych podopiecznych postawę świadomości i odpowiedzialności za swój rozwój i potrzebę zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i odporności organizmu.

- Dbanie o wszechstronny rozwój fizyczny, ogólne usprawnienie organizmu, które jest odporny na szkodliwe bodźce środowiskowe, fizyczne i psychiczne.

- Podnoszenie samooceny