Godło Polski
Program szkolenia Monter posadzek ceramicznych - GLAZURNIK


Temat : Materiałoznawstwo - 26 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: wykonywać szkicowe rysunki mocowania okładzin i ich rozmieszczenia oraz warstw podłogowych; obliczać orientacyjną ilość materiału dla robót glazurniczych w oparciu o wskaźniki podane przez wykładowcę; rozróżniać poszczególne materiały i wyroby oraz określić ich cechy; omawiać zasady magazynowania materiałów na placu budowy;rozróżniać poszczególne rodzaje wyrobów do okładzin i posadzek; sporządzać receptury zaprawy i mieszanek betonowych; omawiać zasady magazynowania na placu budowy; sporządzać receptury zapraw do mocowania płytek i spoinowania; rozróżniać rodzaje lepiszcz i klejów i określać ich zastosowania; omawiać zasady magazynowania klejów; rozróżniać środki transportu poziomego i pionowego na budowie. określać zakres bieżącej konserwacji środków transportowych; posługiwać się maszynami do obróbki tworzyw sztucznych i przeprowadzać ich bieżącą konserwację. przestrzegać przepisów eksploatacyjnych i bhp; posługiwać się maszynami do obróbki płytek i wykonywania betonów i zapraw i przeprowadzać ich bieżącą konserwację.

1. Moduł: Szkicowanie

Ilość godzin: 4 godz 

Wiedza: Okładziny ze sztywnych płyt z tworzyw sztucznych - mocowanie do podłoży. Przekroje przez podłogi z po- sadzkami z płytek ceramicznych, kamiennych lub lastrykowych. Układ płytek we wnękach okiennych, narożach i załamaniach. Wskaźniki zużycia materiału 

2. Moduł: Płyty, płytki i listwy z tworzyw sztucznych

Ilość godzin: 4 godz

Wiedza: Tworzywa termoplastyczne, akrylowe oraz termo- i chemo utwardzalne. Cechy techniczne. Odporność na temperatury. Walory estetyczne. Barwa i faktura materiału. Wymiary wyrobów. Zasady magazynowania3. Moduł: Płytki z materiałów mineralnych do okładzin i materiały posadzkarskie

Ilość godzin: 4 godz

Wiedza: Rodzaje i asortyment płyt i płytek. Oznaczenia, typy i symbole. Cechy techniczne. Składniki mieszanek betonowych - proporcje. Lastryko. Konsystencja betonu

4. Moduł: Materiały mocujące płytek

Ilość godzin: 4 godz

Wiedza: Charakterystyka podstawowych spoiw - cementu i wapna. Rodzaje zapraw: do obrzutki, podkładu, układania płytek, spoinowania. Zastosowanie zapraw do układania różnych rodzajów płytek. Kolejność mieszania składników zapraw. Kleje dyspersyjne, kontaktowe, żywiczne. Kleje jednoskładnikowe i dwu- składnikowe. Czas otwartego klejenia. Lepiszcza na bazie klejów i cementu. Magazynowanie klejów

5. Moduł: Urządzenia transportowe.

Ilość godzin: 2 godz

Wiedza: Rodzaje maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych: piły ręczne i pilarki, szlifierki, noże, spawarki, frezarki i kolby spawalnicze. Bhp.


6. Moduł: Maszyny i sprzęt do obróbki tworzyw sztucznych.

Ilość godzin: 4 godz

Wiedza: Rodzaje maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych: piły ręczne i pilarki, szlifierki, noże, spawarki, frezarki i kolby spawalnicze. Bhp.