Godło PolskiKurs Kierowcy Wózka Widłowego

Wychowankowie w toku zajęć poznają:

  • podstaw budowy i zasad działania różnych typów wózków, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji
  • prawidłowa obsługa układu manewrowego wózka
  • bezpieczna jazda wózkiem
  • prawidłowa reakcja w przypadku awarii
  • postępowanie zgodnie z przepisami BHP oraz p. poż.
  • udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy