Godło PolskiSekcja Higieniczno - Porządkowa

Sekcja higieniczno- porządkowa realizuje działania profilaktyczne w ramach strategii edukacyjnych Zespołu- Placówek- Edukacyjno- Opiekuńczo- Wychowawczych w Wielkich Drogach. Głównym celem strategii edukacyjnych jest rozwijanie i uczenie się podstawowych umiejętności życiowych, czyli:

  • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia.
  • Samoświadomość i empatia.

  • Twórcze myślenie i krytyczne myślenie.
  • Radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem.
  • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
  • Skuteczne porozumiewanie się.