Godło PolskiWarsztaty umiejętności prowadzenia - Gospodarstwa Domowego

Wychowankowie w toku zajęć otrzymują:

  • Umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków;

  • Umiejętności z zakresu przeprowadzania prac remontowo-naprawczych i zdobniczych;

  • Umiejętności z zakresu projektowania i gospodarowania budżetem domowym;

  • Umiejętności z zakresu utrzymywania ładu i porządku (pranie, sprzątanie, prasowanie etc.).