Godło Polski
Sekcja Kultury


Sekcja Kultury w ramach realizacji celu: eliminowania przejawów niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w MOW w Wielkich Drogach, a w szczególności redukowania postaw antagonistyczno - destruktywnych wychowanków, a także działalności profilaktyki uzależnień, organizuje szereg imprez kulturalno - oświatowych. Celami szczegółowymi zajęć Sekcji Kultury jest integrowanie wychowanków, promowanie zdrowego stylu życia, pomoc wychowankom w odkrywaniu swoich mocnych stron, nabywanie nowych umiejętności, podnoszenie samooceny, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem, kultywowanie
zwyczajów związanych z polską tradycją świąteczną. Poprzez realizację różnorodnych zajęć Sekcji Kultury zapobiega się zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, eliminuje się zachowania destruktywne, a także kształtuje wśród nich poczucie własnej wartości, oraz umiejętność zdrowej rywalizacji. Oprócz wielu konkursów, quizów, oraz innych zabaw umysłowych, nasi wychowankowie mają także możliwość wykazania się zdolnościami plastycznymi tworząc różne, małe dzieła sztuki - koszyki wielkanocne, laurki, tematyczne plakaty itp., a także aktorskimi, gdzie prezentują swoje umiejętności i liczne talenty.