Godło PolskiWarsztaty Umiejętności Interpersonalnych

Wychowankowie w toku zajęć nabędą:

  • Lepszą znajomość sposobów rozwiązywania konfliktów (np. w rodzinie);

  • Poznają sposoby asertywnego przekazywania swego stanowiska.