Godło PolskiKlub „Podaj Łapę”


Klub ma na celu niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym zwierzętom przez wychowanków mających ku temu predyspozycje. Opiera się na wychowankach naszej placówki, którzy regularnie w ramach wolontariatu odwiedzali Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Skawinie. Zajmowali się między innymi pomocą w prowadzeniu placówki, a w tym: wyprowadzaniem psów, czyszczeniem zwierząt, pracami remontowo-gospodarczymi w obrębie kojców oraz terenu schroniska. Działalność ta ma na celu wypracowanie u wychowanków poczucia bycia potrzebnym, bezinteresownego niesienia pomocy słabszym i potrzebującym oraz empatii.