Godło PolskiTrening EEG Biofeedback


TRENING EEG BIOFEEDBACK - wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności – inne w stanie relaksu, inne w stanie koncentracji, inne w stresie. W niektórych zaburzeniach występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych 


częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności. Wskazania terapia dzieci z ADHD, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami nerwicowymi, w celu redukcji stresu, poprawy koncentracji.