Godło PolskiTerapia Indywidualna


TERAPIA INDYWIDUALNA – psychoterapia indywidualna wskazanie do terapii wynika ze sformułowanej diagnozy, cele terapii są negocjowane z wychowankiem i ujmowane w kontrakcie terapeutycznym. Cele pracy na terapii mogą być różne np.: zniesienie objawów nerwicowych, redukcja lęku i napięcia, zwiększenie asertywności,

uczenie się samokontroli, poprawa relacji z bliskimi, abstynencja od środków psychoaktywnych i wiele innych mających prowadzić do zmian w przeżywaniu i zachowaniu.