Godło PolskiPsychoprofilaktyka


PSYCHOPROFILAKTYKA – zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczą: skutków stosowania różnych alkoholu i substancji psychoaktywnych – narkotyków, dopalaczy, leków, środków roślinnych mających działanie odurzające; chemicznej strategii regulowania emocji, faz uzależnienia, konstruktywnych form spędzania czasu i samorozwoju.

- zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zakażenia HIV, AIDS, HCV dotyczą: dróg zakażenia, epidemiologii, możliwości zapobiegania, ośrodków prowadzących testy i udzielających pomocy chorym i nosicielom.

- zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zachowań suicydalnych i promowania zdrowia psychicznego dotyczą epidemiologii zachowań samobójczych, przyczyn takich zachowań, depresji jedno i dwu biegunowej, informacji o miejscach w których można uzyskać pomoc, informacji o wpływie diety i stylu życia na zdrowie psychiczne.

- prowadzona jest również grupa III rzędowej profilaktyki uzależnień dla wychowanków nadużywających substancji psychoaktywnych. Spotkania odbywają się w cyklach semestralnych, raz w tygodniu, przez czternaście tygodni. Zajęcia dotyczą uczenia się sposobów radzenia sobie z głodem, analizy strat ponoszonych z nadużywania, motywowania do abstynencji, uczenia radzenia sobie z przykrymi emocjami.