Godło PolskiInterwencja kryzysowa


INTERWENCJA KRYZYSOWA – kontakt terapeutyczny skoncentrowany na problemie wywołującym kryzys, problem, stres. Celem jest skonfrontowanie się z problemem i jego rozwiązanie. Psycholog udziela wsparcia, pracuje z pacjentem nad redukcją lęku, pomaga w poszukiwaniu rozwiązań kryzysu.