Godło Polski

Historia


W miejscu gdzie obecnie znajduje się zespół budynków Ośrodka Wychowawczego, w XIX wieku Olearscy wybudowali obszerny dwór - pałacyk w stylu neoklasycystycznym. Od ostatniej właścicielki Zofii Brandys, w 1941 r. dobrze zagospodarowany majątek dworsko - folwarczny z parkiem krajobrazowym, przejęli pod swoją administrację okupanci niemieccy. Koniec II Wojny Światowej oznaczał również koniec świetności całego majątku i dworu, który spalili Niemcy w styczniu 1945 r. W latach sześćdziesiątych w środku dobrze zachowanego parku krajobrazowego wzniesiono kompleks budynków obecnej placówki. Ośrodek działa i tętni swoim życiem od 1972 r. W tym czasie funkcjonowało sześć grup wychowawczych, w każdej po 20-tu wychowanków. W początkowym okresie istnienia Ośrodek Wychowawczy wypracował własne metody wychowawcze. Tak np: byliśmy wielokrotnie organizatorem i gospodarzem igrzysk sportowych młodzieżowych placówek opiekuńczo - wychowawczych. W latach 70-tych, 80-tych niejednokrotnie nasi podopieczni pod przewodnictwem opiekunów podejmowali pracę społeczną na rzecz zarówno placówki jak i środowiska lokalnego. Aktywność wychowawcza tamtych lat zaowocowała także zainicjowaniem działalności drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.
Ze względu na bardzo dobrą sytuację ekonomiczną placówki w tamtych latach, nasi chłopcy uczestniczyli w różnego rodzaju wycieczkach, biwakach, rajdach i obozach. Kwitło również życie kulturalne, a to za sprawą Filharmonii Krakowskiej gdzie nasi podopieczni cyklicznie uczestniczyli w spotkaniach z artystami i koncertach. Bardzo cenną rzeczą w pracy resocjalizacyjnej z naszą młodzieżą były i są kontakty z wybitnymi i wartościowymi osobami ze środowisk zewnętrznych. W minionym okresie mieliśmy zaszczyt gościć min: S. Pagaczewski - autor ?Przygód Baltazara Gąbki?, S. Fronczysty, S. Marusarz - kurierzy Tatrzańscy, Guy Gilbert - francuski ?ksiądz bandziorów?, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Nie sposób wymienić w tak krótkim rysie historycznym placówki całego bogactwa i różnorodności kontaktów ze środowiskiem artystycznym, sportowym itp. Dowody aktywności naszych wychowanków ze światem zewnętrznym znajdziemy na kartach naszej kroniki zapisywanej od dnia powstania placówki. Ważną datą dla Ośrodka jest 23 maja 1981 r. - wtedy to nadano placówce imię ?Kurierów Tatrzańskich?. Ceremonię wzbogacili swoją obecnością kurierzy: Stanisław Fronczysty i Stanisław Marusarz.