Godło PolskiInspektor Ochrony DanychZgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że w placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest: mgr Michał Matysik mail: IOD@poczta.onet.eu

Dopełniając obowiązku informacyjnego Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;

  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach możliwy jest pod numerem telefonu 532 704 825 lub adresem email IOD@poczta.onet.eu

  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową i wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.