Godło Polski

O placówce


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy rozpoczął swoją działalność w 1972 roku, obecnie placówka nazywa się Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w którego skład wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, jeden oddział klasy szóstej Szkoły Podstawowej oraz pięć oddziałów Gimnazjum z przysposobieniem do pracy zawodowej w zawodach: Stolarz oraz Ślusarz. Kompleks budynków ZPEOW położony jest w zabytkowym parku pozostałym po XIX - wiecznym majątku dworsko - folwarcznym państwa Brandysów. Aktualnie placówka zajmuje się resocjalizacją młodzieży męskiej w wieku od 13 - 18 lat, dysponuje miejscem dla 72 wychowanków. Internat przygotowany jest do działalności 6-ciu grup wychowawczych każda po 12 chłopców. Na pomieszczenia grupy składają się trzy sypialnie czteroosobowe, świetlica, magazynek, korytarz oraz toaleta wspólna dla dwóch grup. Do ogólnej dyspozycji naszej młodzieży jest stołówka, aula, biblioteka z czytelnią, siłownia, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Prace remontowe i malarskie w tych pomieszczeniach w dużej części są wykonywane przez naszych podopiecznych, jak również utrzymanie terenów rekreacyjnych wokół ośrodka takich jak: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę, kort tenisowy, a także ścieżki spacerowe, alejki, trawniki i ogródki skalne. Oddziaływania resocjalizacyjne prowadzimy na wielu płaszczyznach, nasi wychowankowie mają możliwość    

udziału w różnego rodzaju zajęciach, korzystając z klubów zainteresowań takich jak: kabaretowy, paintballowy, plastyczny, majsterkowicza, “podaj łapę”, turystyczny oraz zastępu harcerskiego, “Nieprzetartego Szlaku” wspomagany przez ZHP w Skawinie. W szkole działa również koło teatralne i historyczne, które cieszy się powodzeniem szerokiej widowni na Przeglądach Form Teatralnych w szkołach, przedszkolach. Chłopcy bardzo ochoczo realizują się w rozlicznej ofercie kulturalno - oświatowej.  Dodatkowo w placówce działają sekcje: kulturalna, sportowa, higieniczno - porządkowa . Podejmowane przez nie działania pozwalają na aktywne i pożyteczne wypełnienie czasu naszych wychowanków. W ramach realizacji planów sekcji należy m.in. organizowanie zawodów sprawnościowych, konkursów wiedzy, a także uczenie różnych umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu. Placówka prowadzi również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze. W ramach których prowadzimy kursy i warsztaty zawodowe. W naszych oddziaływaniach wychowawczych szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielności, funkcjonowania bez przemocy, dbałość o środowisko, wzajemną życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka.