Godło Polski

O placówce


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy rozpoczął swoją działalność w 1972 roku, obecnie placówka nazywa się Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych. Placówka posiada własną szkołę, prowadzi cztery oddziały Szkoły Podstawowej (6, 7, 8a, 8b) oraz dwa oddziały Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie stolarz (Ia, Ib). Jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej z przysposobieniem do pracy (8b), przygotowuje młodzież do pracy
w zawodach: stolarz oraz ślusarz. Kompleks budynków ZPEOW położony jest w zabytkowym parku pozostałym po XIX - wiecznym majątku dworsko - folwarcznym państwa Brandysów. Aktualnie placówka zajmuje się resocjalizacją młodzieży męskiej w wieku od 13 - 18 lat, dysponuje miejscem dla 72 wychowanków. Internat przygotowany jest do działalności 6-ciu grup wychowawczych każda po 12 chłopców. Na pomieszczenia grupy składają się trzy sypialnie czteroosobowe, świetlica, magazynek, korytarz oraz toaleta. Do ogólnej dyspozycji naszej młodzieży jest stołówka, aula, biblioteka z czytelnią, siłownia, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia gospodarcze. Prace remontowe i malarskie w tych pomieszczeniach w dużej części są wykonywane przez naszych podopiecznych, jak również utrzymanie terenów rekreacyjnych wokół ośrodka takich jak: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę, kort tenisowy, a także ścieżki spacerowe, alejki, trawniki i ogródki skalne. Oddziaływania resocjalizacyjne prowadzimy na wielu płaszczyznach, nasi wychowankowie mają możliwość udziału w różnego rodzaju zajęciach, korzystając z klubów zainteresowań.     

Obecnie działają: klub plastyczny, klub majsterkowicza, klub “podaj łapę” oraz zastęp harcerski “ Nieprzetartego Szlaku”, który współpracuje z ZHP w Skawinie. Również klub “podaj łapę” podejmuje współpracę z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Skawinie. W szkole działa również koło teatralne i historyczne, które cieszy się powodzeniem szerokiej widowni na Przeglądach Form Teatralnych w szkołach, przedszkolach. Chłopcy bardzo ochoczo realizują się w rozlicznej ofercie kulturalno - oświatowej. Dodatkowo w placówce działają sekcje: kulturalna, sportowa, higieniczno - porządkowa . Podejmowane przez nie działania pozwalają na aktywne i pożyteczne wypełnienie czasu naszych wychowanków. W ramach realizacji planów sekcji należy m.in. organizowanie zawodów sprawnościowych, konkursów wiedzy, a także uczenie różnych umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu. Placówka prowadzi również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze. W ramach których prowadzimy kursy i warsztaty zawodowe. W naszych oddziaływaniach wychowawczych szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielności, funkcjonowania bez przemocy, dbałość o środowisko, wzajemną życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka.